AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Güçlü finans sektörü güçlü IT altyapılarını kullanıyor

Zehra Tike

BT Türkiye ve Doğu Akdeniz Genel Müdürü Mehmet Başer, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilişim Zirvesi 2012’de yaptığı konuşmasında, sürdürülebilir ekonomi için“Geleceğin başarılı şirketleri ancak sağlam ve güvenli bir teknolojik altyapı üzerinde inşa edilebilir” dedi. Sağlam bir altyapı üzerinde yenilikçi bir vizyon gereksinimine dikkat çeken Başer sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilikçilik (inovasyon) Türkiye’nin güçlü finans kurumlarını daha da güçlü kılacaktır. Finans sektöründe yenilikçiliği destekleyecek zemin ise, güvenli erişim ağları ve birleşik iletişime dayanan güçlü network çözümleridir.”

“Güvenlik ve güvenilirliğin kritik olduğu finans sektöründe, kurumlar, veri gizliliği ve yüksek performans için güvenli ağlara ve sistemlere ihtiyaç duyuyor. BT’nin yenilikçi finansal network (Radianz Cloud) ve IP tabanlı birleşik trading iletişim (Unified Trading Netrix) çözümlerinden yararlanan finansal kuruluşlar esneklik ve çeviklik kazanarak değişen ihtiyaçlara anında cevap verebiliyor.”

Finans sektörü Türkiye’nin küreselleşen markalarını destekleyecek
Mehmet Başer, “Türkiye, finans sektörünün güçlü olması sayesinde son krize büyük direnç gösterdi” dedi: “Değişen dünya şartlarında Türkiye’nin olası krizlere dayanıklı olması için yeni altyapıların da buna göre planlanması gerekiyor. Türkiye markaları küreselleşiyor ve Türkiye’deki firmalar artık sadece ihracat yapmıyor, yurtdışında faaliyet gösteriyorlar. Finans sektörümüz farklı coğrafyalarda iş yapan firmalara gelişmiş network teknolojileriyle desteğini artırdığı ölçüde, Türk şirketleri de daha fazla katma değer sağlayacaktır.”

Maliyetlerin etkin yönetimi sektöre güç katar
BT Türkiye ve Doğu Akdeniz Genel Müdürü Mehmet Başer, finans sektörünün istikrarlı ilerleme kaydedebilmesi için maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi: “Günümüzde gittikçe artan sayıda şirket gerek maliyet avantajından faydalanmak gerekse kullandıkça öde modelinin esnekliği nedeniyle dış kaynak kullanımına ve bulut bilişime yöneliyor.. Network güvenliğinde yetişmiş eleman eksikliği, uzman kadro yetiştirme maliyetleri, network güvenliğini üstlenmenin getirdiği ek risk ve maliyetler de kurumların dış kaynak kullanımına yönlendiren başka unsurlar. British Telecom olarak uzun yıllara ve geniş coğrafyalara dayalı tecrübemizle, Türkiye’de finans sektörüne kapsamlı ve güvenilir network çözümleri sunuyor, böylece BT departmanlarının yenilikçilik yoluyla iş geliştirmeye odaklanmasını sağlıyoruz.”

Birleşik iletişimde son aşama bulut bilişim
Başer, bulut bilişimin maliyetlerin azaltılması ve iletişimin güçlendirilmesi açısından kurumlara büyük avantaj sağladığını da ekledi: “Bulut bilişim hizmetleri veren firmaların sıkı bir rekabet içinde olduğu söyleniyor. Oysa bulutta kimse birbirinin rakibi değil, herkes birbirinin çözüm ortağı. Bulut bilişim British Telecom için yeni bir gelişme değil. Kurumsal firmaları bulutla tanıştıran öncü firmalarından biri olan British Telecom, finans sektörüne yönelik BT Radianz Cloud çözümüyle 170 ülkede 400+ içerik sağlayıcı, 15.000+ üye site ve kurum en güvenli, esnek, çevik bulut teknolojilerini sunuyor.”

Bulut bilişimin IT ile telekom sektörünü evlendirdiğini söyleyen Mehmet Başer, BT’nin güvenli global erişim ağlarıyla bu birleşmenin merkezinde yer aldığını belirtti: “20 yıl önce Türkiye’yi otomatik telefon santralleriyle, bilgi otoyollarıyla donatmaktan bahsediyorduk ve bugün de bulut bilişimden söz ediyoruz. Ancak, altyapıya önem vermek çok önemli. Bulutun kurucusu bilişim sektörü ise, bulutun otoyolu telekom sektörüdür. British Telecom, bulutu hizmet yağmuruna dönüştüren veri otoyollarını döşeyerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ediyor.”