ARGE 250


Güven endeksleri geriledi

Samet Öztürk

Bu yılın Kasım ayında, bir önceki aya göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 7,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azaldı.

İnşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği, ''Aylık İşyeri Eğilim Anketi'' ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu anketlerin sonuçlarından yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel Güven Endeksleri'nin Kasım ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2012 Kasım ayında bir önceki aya göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 7,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azaldı.

Ekim ayında 103,0 olan hizmet sektörü güven endeksi, Kasım ayında 95,6; 99,2 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,4; 79,0 olan inşaat sektörü güven endeksi 76,2 değerine düştü.

Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş son üç aylık dönemde iş durumu, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi değerlendirmelerinin kötüleşmesinden; perakende ticaret sektörü güven endeksindeki düşüş son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi değerlendirmelerinin kötüleşmesinden; inşaat sektörü güven endeksindeki düşüş ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.