ARGE 250


Hazine'de tek hesap dönemi

Turkishtime Dergi

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamunun nakit kaynakları Hazine Müsteşarlığınca tek bir hesapta etkin bir şekilde takip edilip, yönetilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ve hesapların belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı yer aldı.

Buna göre kararın amacı "İşsizlik Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ile hesapların belirlenmesi" olarak belirtildi.

Ayrıca, bu karara ek olarak Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik de
yayımlandı.

Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin, diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek kamu nakit yönetiminin etkinliğinin artırılmasına ilişkin düzenlemeler bu yıl başında TBMM'de kabul edilmişti.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın ile kurumların nakit ihtiyaçlarının Hazine tarafından günlük olarak karşılanması amaçlanıyor. Böylece kamu nakit yönetiminin etkinliğini artırarak ve güçlü bir nakit rezervi ortaya çıkararak borçlanma maliyetlerinin sınırlanması öngörülüyor.