ARGE 250


Hizmet sektörüne iyi haber

Turkishtime Dergi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2017 sektörel güven endeksini açıkladı. Hizmet sektörü güven endeksinin 87.5'ten 92.9'a yükseldiği gözlemlenen raporda, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.9, inşaat güven endeksi ise 76.4 çıktı. İşte raporun ayrıntıları:

Hizmet sektörü güven endeksi 92,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 87.5 iken, Şubat ayında yüzde 6.1 oranında artarak 92.9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5, yüzde 6.5 ve yüzde 6.8 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 2.1 oranında artarak 97.9 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. “Mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 4.9 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0.6 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 76.4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 74.8 iken, Şubat ayında yüzde 2.1 oranında artarak 76.4 değerine ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. “Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 7.2 artarken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 4.8 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2017