ARGE 250


Holdinglerin yeniden yükselişi

Ersin Kaplan

ABD’de 2008 yılında kökü 100 yılı aşan firmaların iflasına tanık olunmuştu. Birçok dev holding de bu dalgadan payını almıştı. Dahası birçok alanda faaliyet gösteren dev holdingler Batı iş kültüründe çok da büyük yer kaplamıyor. Batı iş kültüründe ağırlıklı olarak doğru faaliyete odaklanmak başarıyı getiriyor.

Ancak özellikle ABD dışındaki dünyada tonlarca sektörde faaliyet gösteren dev holdinglerin ağırlığı göze çarpıyor. Örneğin Hindistan’da devlet şirketleri hariç ilk 50 şirkette yüzde 90 oranında holdingler ver girişimlerinin yer alması dikkat çekiyor. Bu holdinglerin büyüme hızı da yıllık yüzde 23’ü buluyor. Bir başka köklü holding geleneği bulunan Güney Kore’de (aile holdingleri Chaebol’ların etkisiyle) en büyük 50 şirketin cirolarının yüzde 80’ini buluyor.