Turkishtime AR-GE 250


IFC’den Avrupa ve Orta Asya Bölgesine 4.2 Milyar Dolarlık Rekor Yatırım

Zehra Tike

IFC, toplam taahhütlerinin %55’ini Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, özellikle finans erişiminin çok az olduğu ülke ve bölgelerdeki finans sektöründe yer alan şirket ve bireylere kanalize etmiştir. Avrupa finansal piyasalarındaki ekonomik belirsizliğin bölgenin çoğunu etkisi altına alarak, finansman ve yatırımı sınırladığı bir dönemde IFC, uluslararası ve bölgesel ticari bankalardan yaklaşık olarak 1.3 milyar dolar mobilize edilmesini sağlamıştır.

IFC Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Tomasz Telma şunları söyledi:  “ IFC, özellikle finansman erişimi, tarım, altyapı ve iklim değişikliği ile ilgili projelere odaklanarak kapsayıcı ve sürdürülebilir özel sektör gelişimini desteklemiş ve 2012 mali yılında Avrupa ve Orta Asya’da konjonktür karşıtı bir rol oynamıştır.”

IFC’nin 30 Haziranda biten 2012 mali yılında, bölgede yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerden bazıları şunlardır:

·         IFC, 2.3 milyar dolarlık rekor bir yatırımla finansal piyasalar sektöründe 72 projeye yatırım yapmış ve bu projeler kapsamında kurumsal yönetim ve risk yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri de vererek mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlerin finans erişiminin artmasına yardımcı olmuştur.

IFC ticaret finasnman programı 926 milyon dolarlık rekor teminat tutarıyla, sınırlararası ticaret ve ekonomik bağların geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

IFC, mikro, küçük ve orta ölçekli şirketleri hedef alan 46 projeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmıştır.

IFC’nin bölgedeki en yoksul ülkelerde yapmış olduğu yatırım miktarı 26 proje ile 265 milyon dolar olmuştur.

·       IFC, gelişmekte olan piyasalardaki 5 Güney--Güney projesine toplam 287 milyon dolar finansman sağlamıştır.

·        IFC, altyapı ve doğal kaynaklar sektörlerine 18 proje ile toplam 854 milyon dolar yatırım yapmıştır. Bu yatırımlar arasında Rusya’daki demiryolu ve bilgi teknolojileri projeleri, Bulgaristan Hırvatistan ve Romanya’daki yenilebilir enerji projeleri ve Ukrayna’daki liman projesi yer almaktadır.

·         IFC, imalat, tarım ve hizmet sektörlerine 25 proje ile toplam 1 milyar dolar yatırım yapmıştır. Bu yatırımlar ile Gürcistan, Sırbistan ve Ukrayna’da tarım sektörünü, Beyaz Rusya’da alüminyum ürünler imal eden bir firmayı, Rusya ve Türkiye’de sağlık hizmetleri sunan şirketleri desteklemiştir.

·         IFC, bankalara daha iyi risk ve varlık yönetiminin nasıl yapılabileceği ve iklim dostu projelere nasıl finansman sağlanılabileceği konularında; imalat sektöründeki şirketlere sürdürülebilir iş uygulamaları, kaynak ve enerji yeterliliği konularında; hükümetlere de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamu-özel sektör ortaklığının artırılması konularında olmak üzere toplam 105 danışmanlık hizmeti projesine imza atmıştır.

·         IFC’nin bölgeye sağlamış olduğu daha temiz üretim, yenilebilir enerji ve enerji yeterliliği gibi danışmanlık programları sayesinde özel sektörde yer alan şirketlerin 700 bin ton karbondioksit salınımına engel olunmuştur.

·         IFC’nin tarım sektörüne sunmuş olduğu danışmanlık hizmetleri, resmi denetleyicilere ve gıda üreticilerine gıda güvenliği konusunda dünyadaki en iyi uygulamaları öğretmeye devam ederek yerel gıda üreticilerinin rekabetçiliğini artırmalarına yardımcı olmuştur.

·         IFC danışmanlık hizmetleri, hükümetlerin iş denetimi, iş izni ve vergi idare sistemleri gibi konularda reform yapmasını destekleyerek bölgedeki iş ortamını iyileştirecek 400’den fazla kanunun geçmesine katkıda bulunmuştur.

IFC, 2013 mali yılında, ana mal ve hizmetlere erişimin artırılmasını ve iklim değişikliğine karşı daha çok önlemin alınmasını sağlayarak ekonomilerin çeşitlendirilmesini deskteklemeye devam edecektir. IFC, özellikle yoksul ülke ve bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan yerlerde fırsatlar yaratmayı hedeflemektedir.