Turkishtime AR-GE 250


İhracat, 14 milyar 476 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Eylül  ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolar, ithalat 16 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de, % 2,99 azalarak 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, % 22,57 artarak 14 milyar 476 milyon dolar,
• İthalat, % 18,09 azalarak 16 milyar 368 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 2,99 azalarak 30 milyar 844 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 76,85 azalarak 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Eylül ayında % 59,1 iken, 2018 yılı Eylül ayında % 88,4 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 7,6 oranında artış ile 165 milyar 57 milyon dolar, ithalat ise % 8,0 oranındaki artış ile 239 milyar 47 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 7,8 oranında artarak 404 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %69,0 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Eylül ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 205 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 316 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 68 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.
2018 yılı Eylül ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 715 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 4 reaktörler” (1 milyar 742 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 414 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.
2018 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 427 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 62 milyon dolar) ve İtalya (825 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Çin ve Almanya olmuştur.
2018 yılı Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (1 milyar 756 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 milyar 509 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 413 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Eylül Ayı Veri Bülteni 2018