ARGE 250


İhracat Kasım'da 14 milyar 232 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında ihracat, 14 milyar 232 milyon dolar, ithalat ise 20 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi ise 34 milyar 751 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2017 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 11,02 artarak 14 milyar 232 milyon dolar,
• İthalat, % 21,10 artarak 20 milyar 519 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 16,76 artarak 34 milyar 751 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 52,43 artarak 6 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Kasım ayında % 75,7 iken, 2017 yılı Kasım ayında % 69,4 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 10,3 oranında artış ile 156 milyar 46 milyon dolar, ithalat ise % 15,6 oranındaki artış ile 229 milyar 147 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 13,4 oranında artarak 385 milyar 193 milyon dolar, dış ticaret açığı % 29,0 oranında artarak 73 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %68,1 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.
2017 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 259 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 316 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (843 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.


Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.
2017 yılı Kasım ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 519 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 333 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (2 milyar 83 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat


Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.
2017 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 378 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (909 milyon dolar) ve İtalya (839 milyon dolar) izlemektedir.


Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Çin ve Rusya olmuştur.
2017 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya (1 milyar 982 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 981 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 918 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kasım Ayı Veri Bülteni 2017