ARGE 250


Intel Türkiye'ye yeni Pazarlama Müdürü

Turkishtime Dergi

Intel Türkiye’nin yeni Pazarlama Müdürü Emre Başkaya, şirketin Türkiye çapında doğrudan ve iş ortakları kanalıyla pazarlama çalışmalarını yürütecek. Başkaya, satın alma ve iletişim kanallarının tüm seviyelerinde pazarlama faaliyetlerinin entegrasyonundan, ürün tanıtımları ve pazarlama stratejilerini desteklemek üzere programlar yaratılmasından, markanın kamuoyundaki algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalardan, şirketin çizgi üstü ve çizgi altı iletişim araçlarından ve medya satın almasından sorumlu olacak.

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Emre Başkaya, ardından Yeditepe Üniversitesi’nde e-Business alanında MBA yaptı. İş yaşamına 2000 yılında dijital ajans tarafında proje yöneticisi olarak başladı. 2002 yılında Ford Otosan şirketine geçiş yapan Başkaya, bu şirkette sırasıyla Pazarlama Stratejileri ve İnteraktif Pazarlama Departmanları’nda görev aldı. 2006 – 2008 yılları arasında teknoloji sektörüne adım atarak Hewlett Packard Türkiye Dijtal Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Başkaya, 2008 yılında Intel ailesine katıldı. Emre Başkaya, o tarihten bu yana Intel’in Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki dijital pazarlama faaliyetlerini ve markanın bu bölgedeki dijital ve sosyal medya stratejisini yönetiyordu.
Pazarlama stratejileri oluşturma, pazara sunuş planlaması, medya planlama ve satın alma gibi geleneksel pazarlama kanalları deneyimi dışında, dijital, mobil ve sosyal medya pazarlaması konusunda da geniş deneyime sahip olan Başkaya iyi derecede ingilizce biliyor.