ARGE 250


İnternetten alışveriş yapanlar artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014 sonuçları yayınlandı.  Araştırma sonuçlarına göre internet kullanan bireylerin oranı yüzde 53,8 oldu.  İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 24,1'den yüzde 30,8'e yükseldi.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2013 yılı Nisan ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 51,9’u giyim ve spor malzemesi, yüzde 27’si ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb), yüzde 26,8’i seyahat bileti, araç kiralama vb., yüzde 24,9’u elektronik araçlar (cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.), yüzde 15,9’u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) aldı.

Araştırma sonuçları içinde dikkat çekici diğer veriler şöyle:

  • Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 53,5 ve yüzde 53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde yüzde 62,7 ve yüzde 63,5 iken, kadınlarda yüzde 44,3 ve yüzde 44,1’dir. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2013 yılında yüze 49,9 ve yüzde 48,9’du.

Erkeklerin bilgisayar ve internet kullanımı daha yüksek

  • Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bilgisayar ve internet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.
  • İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan 16-74 yaş grubu düzenli internet kullanıcılarının oranı yüzde 44,9 oldu. Bu oran, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 39,5’ti.

Hanelerdeki internet erişimi oranı %49,1'den %60'a çıktı

  • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2014 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 60,2 oldu. Bu oran 2013 yılının aynı ayında yüzde 49,1’di.
  • Evden internete erişimi olmayan hanelerin yüzde 42,8’i evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Bunu yüzde 31,9 ile internet bağlantı ücretlerinin yüksekliği takip etti.
  • Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 57,2 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 37,9’u sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablo TV altyapısı üzerinden kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 37’si mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Darbant bağlantı ise hanelerin yüzde 6’sında internet erişimi için kullanıldı.
  • İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin yüzde 79,1’i evde kullandı. Bunu yüzde 38,7 ile işyeri, yüzde 0,2 ile akraba, arkadaş evleri, yüzde 23,3 ile alışveriş merkezi, havaalanı, vb. kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler ve yüzde 14,3 ile internet kafe takip etti.

Sosyal medya internet kullanımında öncelikli

  • İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin yüzde 58’i ev ve işyeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, yüzde 28,5’i taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullandı. Bu oranlar 2013 yılının aynı döneminde sırasıyla yüzde 41,1 ve yüzde 17,1’di.
  • İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin yüzde 78,8’i sosyal paylaşım sitelerine katılım sağlarken, bunu yüzde 74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, yüzde 67,2 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, yüzde 58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, yüzde 53,9 ile e-posta gönderme-alma takip etti.
  • İnterneti 2013 yılı Nisan ayı ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı yüzde 53,3 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2012 Nisan-2013 Mart) yüzde 41,3’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 51,2 ile ilk sırayı aldı.