ARGE 250


İş dünyası aile içi şiddete karşı harekete geçiyor

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, “Aile İçi Şiddete Karşı İş Dünyası” isimli yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Hollanda Hükümeti’nin Matra Fonu’ndan sağlanan 20 bin avroluk destekle yürütülecek projenin bir yıl sürmesi hedefleniyor. Projenin direktörlüğünü Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat üstleniyor. Projenin lansmanı, iş dünyasından ve akademiden isimlerin görüşlerini paylaştıkları bir yuvarlak masa toplantısı ile 15 Nisan 2014, Salı günü Hollanda Başkonsolosluğu’nda gerçekleşti.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, ekonomik ve toplumsal sorunlara piyasalar ve şirketler aracılığı ile çözüm geliştirme çabalarına bir yenisini ekledi. Forum kadınların yakın ilişkide bulundukları kişilerden kaynaklanan şiddete karşı şirketlerin yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanmalarını ve kadınların işyeri dışında da güvenliğini sağlama konusunda en iyi uygulamaları benimsemelerini amaçlıyor. Bu amaca yönelik olarak tasarlanan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance -BADV) projesi Hollanda Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde 15 Nisan 2014 Salı günü gerçekleşti
Kadına karşı yakın ilişki içinde bulundukları kişilerden kaynaklanan şiddet insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak tüm dünyada milyonlarca kadını etkilemekte. Araşatırmalar Türkiye'de her10 kadından 4'ü hayatları boyunca şiddetin en az bir formuyla karşı karşıya kaldığını göstermekte. Kadına yönelik şiddet çalışan kadınların zaten erkeklere kıyasla daha ağır olan yükünü
arttırmakta ve çalışma hayatlarındaki performanslarını da etkilemekte.
Proje bütçesi 20 bin euro
Forum tarafından Hollanda Hükümeti Matra Fonu kapsamında 20 bin avroluk hibe desteği ile hayata geçirilen proje, çalışan kadınlara yönelik şiddet konusunda şirket yönetimleri nezdinde farkındalık yaratmayı, şirketlerin çalışan kadınlara yönelik evde şiddete karşı koruyucu destek mekanizmaları geliştirmesini ve dolaylı olarak kadınların iş hayatına katılımının teşvik edilmesini hedefliyor.
Proje lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Hollanda Başkonsolosu Robert Schuddeboom, Hollanda Hükümeti’nin toplumsal eşitlik çalışmalarına verdiği öneme vurgu yaptı. Lansmana katılarak konuyla ilgili görüşlerini dile getiren ve desteklerini ifade eden kişi ve kuruşular arasında A&B İletişim Başkanı Sibel Asna, AÇEV CEO’su Ayla Göksel, Boyner Kurumsal İletişim Koordinatörü Aynur Sayın, Hacettepe Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Başkanı Kadriye Bakırcı, KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Nacide Berber ve Esen Özdemir, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’ndan Ayşe Yüksel ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Füsun Ülengin yer aldı.
İşkadınları harekete geçmeli
Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat ise kadının çalışmasının hala bir hak değil aile bütçesine katkıda bulunma sorumluluğu olarak görüldüğüne ve kadınların işyerinde ve evde çifte görev yapmalarının beklendiğine işaret etti. ‘Kadınların daha üst pozisyonları hedeflemelerini ve yönetim sorumluluğunu üstlenmelerini isterken hangi koşullarda onlardan performans beklendiğini de düşünmek gerekir’ diyen Ararat, halka açık şirketlerin yönetim kurullarında ve üst yönetimlerinde yer alan kadınları şirketlerini gönüllü olarak bu konuda harekete geçmeye ikna etmeye davet etti. ‘Bugün kadın erkek tüm çalışanların çalışma saatleri nadiren resmi çalışma saatleriyle ve iş yerindeki çalışmalarla sınırlı. Etik kodlar çalışanların özel hayatlarını da düzenleyen maddeleri rahatlıkla kapsıyor. O halde şirketlerin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruma sorumluluğu resmi iş saatleri ve iş yeri dışına neden uzanmasın?’ dedi. Araştırmaların kadına yönelik şiddetin iş yerinde verimliliği olumsuz etkilediğini, dikkatsizlikten kaynaklanan kaza ve yanlışlara sebep olduğunu gösterdiğini belirten Ararat ‘evdeki şiddetten şirketlerin de zarar gördüğünün farkına varılması şirketlerin bu toplumsal sorunun çözümüne katkıda bulunmalarını kolaylaştıracaktır.’ dedi.
Proje kapsamında öncelikle Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan anket çalışan kadınların yakın ilişkide bulundukları kişilerden kaynaklanan ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddetin boyutlarını, şiddetin işgücüne katılımı ve iş verimliliğine etkilerini ölçecek. Anket İşte Eşitlik Platformu üyesi şirketler başta olmak üzere değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere uygulanacak. Anket sonuçları proje bitiminde yazılacak raporla kamuoyuna sunulacak.
Kurumsal Yönetim Forumu Türkiye’de ve diğer ülkelerde kendi bünyelerinde çalışan kadınları şiddete karşı koruma amacıyla şirketler tarafından hayata geçirilmiş uygulamaları inceleyecek. Bu uygulamalar projeye katılan şirketlerin insan kaynakları direktörleri ve ilgili uzmanlarla birlikte değerlendirilerek Türkiye’ye en uygun modeller belirlenecek ve bu modeller şirketlerle paylaşılacak.