AR-GE 250


İş güvenliğine uymayan işçiye tazminatsız işten çıkarma tehdidi

Barış Soydan

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nunda yapılan değişiklik ile artık iş güvenliğine uymayan işçi, hiçbir tazminat ödenmeksizin işten çıkartılabilecek. Güvenbir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Genel Müdürü ve İşyeri Hekimi Dr. Ali Çolak, yapılan değişikliğin işçilerin iş güvenliğine uyma konusundaki eğilimini arttıracağını söylüyor.

Son zamanlarda sıkça yaşanan iş kazalarının ardından iş güvenliği konusunda yeni adımlar atılıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19. Maddesinde yapılan değişiklik ile iş güvenliği talimatlarına uygun hareket etmeyen işçiler, tutanak tutularak, hiçbir tazminat ödenmeden işten çıkarılabilecek.

Yapılan değişiklikte yer alan “Çalışanların uyması gereken zorunluluklar işçiye yazılı olarak hatırlatıldığı halde yerine getirmemesi” ibaresindeki “yazılı” sözcüğü işverene tazminatsız işten çıkarma hakkı veriyor.

Güvenbir OSGB Genel Müdürü ve İşyeri Hekimi Dr. Ali Çolak, yapılan değişikliğin işçileri iş güvenliğine uyma konusunda teşvik edici olduğunu söyledi.

Dr. Çolak, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki ‘Bana bir şey olmaz!’ mantığıyla hareket eden ve güvenlik tedbirlerini dikkate almayan işçiler olabiliyor. Yapılan değişiklik çalışanlardaki iş güvenliği bilincini ve sorumluluğunu arttıracaktır.”

İşleyiş Nasıl Olacak?

19. Maddedeki zorunluluklara uymadığı tespit edilen işçi hakkında amirinin tutanak tutması gerekecek. Tutanakta yazılanın aksi bir durum söz konusuysa ispatlamak işçiye düşecek. İşçi bu duruma kamera kayıtlarıyla ya da çalışma arkadaşlarının beyanları ile itiraz edebiliyor. Ancak kamera kayıtlarını işverenden almak çeşitli sebeplerden dolayı kolay olmayabilir. Aynı şekilde diğer işçiler de sıkıntıya düşmemek adına beyanda bulunmayabilir.

Bu durumda işten çıkarılan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı için dava açabilir. Açılacak davada işverenden işten çıkarma sebebiyle ilgili deliller talep ediliyor. Bu durumda işveren haklı olduğuna dair delillerini mahkemeye sunması gerekiyor. Aksi durumda işveren işçiye tazminat ödemek zorunda kalıyor.