AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İşsizlik % 10,5'e çıktı

Barış Soydan

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Eylül döneminde 3 milyon 64 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise % 10,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde % 9,1 kadınlarda ise % 13,6 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı % 12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı % 19,1 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran % 10,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı % 45,8 oldu

Eylül 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise % 45,8 oldu. Bu oran erkeklerde % 65,2, kadınlarda ise % 26,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 625 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 545 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin % 21,5’i tarım, % 20,3’ü sanayi, % 7,5’i inşaat, % 50,7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı % 51,1 olarak gerçekleşti

İşgücü nüfusu 2014 yılı Eylül döneminde 29 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise % 51,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde % 71,7 kadınlarda ise % 31,1 oldu.

Kayıt dışı çalışanların oranı % 35,7 olarak gerçekleşti

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Eylül döneminde % 35,7 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe % 83,9 iken, tarım dışı sektörlerde % 22,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 98 bin kişi artarak 25 milyon 916 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile % 45,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Eylül döneminde, bir önceki döneme göre 103 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile % 10,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile % 50,7 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 49 bin kişi ile hizmet ve sanayi sektörlerinde gerçekleşti.