ARGE 250


İşsizlikte iyi haber: Şubat'ta geriledi

Turkishtime Dergi

Şubat ayı işsizlik raporları açıklandı. Şubat ayında işsizlik bir önceki aya göre 0.4 puan düşerek 12,6 seviyesine geriledi. 

Ocak ayında %13 seviyesinde olan işsizlik oranı, Şubat ayında %12.6 olarak açıklandı. Ancak Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindekilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 14,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,7 puanlık artış ile yüzde 23,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık artış ile yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 26 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 160 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 340 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 6,7’si inşaat, yüzde 55,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,2 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azaldı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

Şubat 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 143 bin kişi artarak 27 milyon 699 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 46,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 15 bin kişi azalarak 3 milyon 674 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,7 oldu.

YORUM

İşsizlik beklenti altında, ancak halen yüksek...

Enver Erkan - KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı

 

Türkiye’de Şubat ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalış ile %12,6 olarak gerçekleşti. Böylece Şubat ayında işsizlik oranı piyasa beklentisi olan %13’ün altında gerçekleşerek Şubat 2016’dan sonra ilk defa gerilemiş oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise Aralık 2016’dan beri olan düşüşüne devam etti ve %11,7 seviyesine geriledi.

Kıyaslanabilir dönemler olan Şubat 2016 - Şubat 2017’ye baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,9 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2016’nın benzer döneminde 30 milyon 241 bin kişi olan işgücü, Şubat 2017’de 31 milyon 373 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı da %51,8’den %52,7’ye yükselmiştir. Bu oran 15-64 yaş grubunda ise ham verilere göre %55,4’ten %56,5’e yükseldi. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %46,5 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 143 bin kişilik bir artış söz konusudur. Hizmet ve tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken, sanayi sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir. İnşaat sektörünün ağırlığında ise bir değişim meydana gelmemiştir.

Gelen veriler piyasa beklentisine göre düşük kalsa da, tarihsel trendler açısından bakıldığında işsizlik oranının halen çok yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Türkiye’de, geçen yıllara göre oldukça yavaşlayan iktisadi büyüme görünümü çerçevesinde, işsizlik oranlarında ve istihdam piyasasındaki trendlerin sene içerisinde mevcut trendleriyle devam edeceğini düşünüyoruz. İstihdam artışlarının yoğunlukla hizmet sektörü kaynaklı olması ve sanayide anlamlı bir eğilim göremiyor olmamız aynı zamanda istihdam artışlarının katma değerini de sınırlamaktadır. Diğer taraftan sektörel teşvikler ve istihdam seferberliği de işsizlik oranlarında düşüş görülmesini sağlamaktadır, ancak büyüme trendiyle istihdam piyasası bu haliyle uyumlu bir görüntü ortaya koymamaktadır. 2017’de de bu kapsamda %2,5-3 bandında bir büyüme gerçekleşmesi olası görünmektedir.

İşsizlik oranlarında hem sezonsallık, hem de istihdam kampanyalarının geçici etkisi çerçevesinde yıl ortasına kadar bir düşüş görülebileceğini, ancak 2017 ortalama işsizlik oranının önceki senenin üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 3. çeyrekten sonra işsizlik oranlarında tekrar yükseliş olmasını bekliyoruz, bu kapsamda 2017 ortalama işsizlik oranı beklentimiz son verilerle güncellenmiş haliyle %11,3’tür (2016 ortalaması %10,9).