Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Cezmi Akdiş

Direktörlüğünü yaptığı İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü’nde bağışıklık bilimi üzerine araştırma grubu bulunmaktadır.

Alerjide temel merkezin yöneticisi

Astım ve alerji üzerine yaptığı çalışmalarla dünyanın en iyi iyi immünoloji merkezini yönetmektedir.

Astım ve alerji üzerine araştırmalar yürütmekte, dünyanın bir numaralı alerji ve astım araştırma merkezi olan İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü’nde (SIAF) direktörlük görevini de üstlenmiş durumdayım. Günümüzde toplumların zenginliği bilgi ve teknoloji üretimi ile doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde endüstrileşmenin ve onun getirdiği zenginliğin ana kaynağı bilimsel gelişmeler sayesinde yapılan orijinal buluşlar ve onların getirdiği artı değerdir. Ticaret ile yüzde 1-30 oranında gelir elde edilirken, başka ülkeler tarafından patentlenmiş teknoloji (know-how) transferi ile bu gelir yüzde 1-100 oranına çıkmakta, patentlenmiş orijinal buluşlar ise, yapılan yatırıma oranla yüzde 10 binlere çıkan, çok yüksek düzeyde bir kar oluşturmaktadır. Orijinal buluşun ülkenin gönencine katkısı açısından cep telefonu firmalarının, Microsoft’un son yıllardaki büyümesi oldukça çarpıcı örneklerdir. Biyoloji bilimlerde de çok etkileyici bir örnek olarak: HIV/AIDS aşısı, ilk yılda iki milyar kişinin aşılanacağı hesaplanırsa, buluşu yapan ülkeye ve firmaya 110 milyar dolar para kazandıracaktır. Bu gelir her yıl 20-25 milyar dolar olarak devam edecektir. Ülkenin gerçek anlamda çağdaş uygarlık ve refah düzeyine ulaşması, bilim ve teknoloji üretimini arttırmak için gereken düzenlemelerin suratle yapılmasına bağlıdır. Yapılan herhangi bir orijinal bilimsel buluşun patentlenmesi, ürüne dönüşmesi için olan engeller suratle giderilmelidir. Temel bilimsel araştırmaların üniversiteler, TÜBİTAK ve benzeri devlet kuruluşları ve vakıflar tarafından en iyi şekilde desteklenmesinin gerektiği unutulmamalıdır. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarını artırmak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bilime destek olan vakıfların sayısı arttırılmalıdır. Bilimin gelişmesine yönelik sivil toplum örgütleri yaygınlaşmalı, bir çok gelişmiş batı ülkesinde bulunan bilim ve teknoloji bakanlığı kurulmalıdır.