Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Ataç İmamoğlu

Kuantum optiği ve yarı iletken fiziği konularında çalışmaktadır.

İsviçre’de bulunan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmalarına devam etmektedir. Kuantum optiği ve kuantum hesaplama konularında yaptığı araştırmaların yanı sıra yarı iletken fiziği ve doğrusal olmayan optik üzerinde de çalışmaktadır. Kuantum noktacıklarının kontrolü üzerine ödüllü çalışmaları da bulunmaktadır.