Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Salim Çiracı

Nano malzemeler,  nano aygıtlar, hidrojen depolama, kimyasal yutum kuramı alanlarında uzmanlaşmıştır.

Bilkent Üniversitesi’nde yaptığı araştırmalarla nano boyutta sürtünmesiz yüzeyler geliştirdi. Süper kaygan altın ve karbon yüzeylerin makine, malzeme mühendisliği ve nanoteknolojiyi birleştiren bir teknoloji. Aynı zamanda katı maddelerin elektronik yapısı, küçük boyutlarda elektron sistemleri ile de ilgilenmektedir.