Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Cengiz Kahraman

Endüstri mühendisliğinin yanı sıra bulanık mantık (fuzzy logic) alanında çalışmaları mevcuttur.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki finans, mühendislik ekonomisi ve istatistik alanında çalışmalarının yanı sıra bulanık mantığı birçok alanda incelemiş ve anlatmıştır. Yenilenebilir enerji ve üretim gibi konuları bulanık mantık ışığında derinleştirmiştir. Ayrıca bulanık mantığı baştan sonra anlattığı “Fuzzy Logic in Its 50th Year” kitabı akademi dünyasında sık sık danışılan bir kaynak haline gelmiştir.