Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

M. Tamer Özsu

Bilgisayar mühendisliği, veri tabanları ve dağınık dizge araştırmalarını sürdürmektedir.

Araştırmalarına Waterloo Üniversitesi’nde devam eden Özsu, aynı zamanda Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) üyesidir. Kanada Bilim Akademisi’ne de üyedir. Veri tabanı teknolojisinin geleneksel olmayan veri tiplerine uygulamaları ve veri tabanı yönetimi çalışmalarıyla bilim dünyasında önemli bir rolu vardır. Günümüzde de yazılım sistemlerine odaklanan araştırmalar yapmaktadır.