Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Serap Aksoy

Epidemioloji, biyomedikal ve tropik hastalıklar üzerine çalışmaktadır.

Uyku hastalığına neden olan ve ölümlerle de sonuçlanabilen tripanosoma paraziti üzerine çalışmalar yapmaktadır. Afrika kıtasında birçok yerde epidemioloji üzerine çalışmalar yapmıştır. Hastalıkla ilgili gerçekleştirdiği araştırmalar birçok ölümü engelleyebilecek niteliktedir. Yale Üniversitesi’nde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktadır. 2015’te, Entomological Society of America’nın Onur Üyesi seçilmiştir.