Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Tahir Çağın

Nano bilim, nanoteknoloji ve enerji materyalleri araştırmaktadır.

Texas A&M Üniversitesi’nde çok ölçekli simülasyon metotlarının geliştirilmesinde, materyallerin termal, mekanik ve elektronik hareketleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kütle, ısı ve momentum üzerine özellikle nano ölçekleri baz alarak çalışmalar da yürütmektedir. Özellikle kendi enerjisini üreten malzemeler üzerine yaptığı araştırmada geldiği noktayla bilim dünyasında büyük ilgi çekmiştir.