Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Ömer Akyol

Ateroskleroz, kalp ve diyabet alanlarıyla  ilgilidir.

Araştırmalarını kardiyolojik hastalıklar üzerine yoğunlaştırmıştır. Elektronegatif lipoproteinlerin kalp hastalıklarında etkisini incelemiştir. 160’dan fazla makalesi yayımlanan Akyol, aynı zamanda antioksidanlar, radikal biyoloji ve oksidanlarla da ilgilenmektedir. TÜBA’nın üyelerinden biridir. Araştırmalarını ABD’de Texas Kalp Enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürmektedir.