Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Özer Bekaroğlu

Suprasüpermoleküller, iletkenlik, elektrokimyasal özelliklerin incelenmesi  gibi konularda çalışmaları mevcuttur.

2000 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü alan Bekaroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi’nin şeref üyesidir. Çalışmalarıyla yeni tip suprasüpermoleküllerin sentezi ve yapılarının mümkün olan spektroskopik metotlarla aydınlatılmasına yer vermektedir. 21 makalesiyle buluş ve fikirlerini bilime armağan etmiştir.