Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Vasıf Hasırcı

Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında çalışmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çalışmaları sürmektedir. Kurucu üyelerinden olduğu BIOMATEN’de gerçekleştirdiği araştırmalarla buluş ve bilgilerini bilim dünyasıyla paylaşmaktadır. Biyosensörler ve biyoreaktörleri araştırarak gıda, ilaç analizi, çevre koruma ve kirlilik kontrolü gibi alanlara da katkıda bulunmaktadır. Kök hücre kullanımını içeren “sinir doku mühendisliği” çalışmalarında gösterdikleri başarı ile dikkat çekmektedir.