Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Kamil Kaygusuz

Termodinamik enerji, fizikokimya ve  enerji depolama  alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Güneş enerjisini gizli ısı şeklinde depolayabilecek kimyasal maddeleri ve bunların binaların ısıtılmasında kullanılabilirliklerini araştırmaktadır. 140’tan fazla makalesi bulunmaktadır. Termodinamik enerji ve fizikokimya alanlarında uzmandır. Türkiye Bilimler Akademisi asli üyelerindendir.