OSB Yıldızları Araştırmması


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Derviş Karaboğa

Yapay zeka, bilişim sistemleri, algoritmalar ve hesaplama kuramı, veri madenciliği alanlarında çalışmaktadır.

Yapay arılar üzerinde çalışarak her türlü sayısal tasarımda kullanılabilecek bir “Yapay Arı Kolonisi” sistemi geliştirerek adını dünyaya duyurmuştur. Tasarımı dünyada yeni bir yaklaşımı doğurmuş, yeni araştırma ve tez konularının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Erciyes Üniversitesi’nde evrimsel hesaplama, sinirsel ağlar, bulanık kümeler ve sistemler gibi birçok konudaki araştırmalarını sürdürmektedir.