Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Can Erkey

Enerji teknolojileri ve spürkritik akışkanlıklar üzerine çalışmaktadır.

Koç Üniversitesi’nde araştırmalarını gerçekleştiren Erkey, nanoteknoloji ve malzeme bilimi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarında fosil yakıtlar, güneş yakıtları ve biyoyakıtlar üzerine araştırmalara da yer vermektedir. Ayrıca bir süredir üstüne çalıştığı donmayan asfalt projesi de insan ve çevre sağlığına yararıyla dikkat çekmektedir. Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi Direktörlüğü görevini de üstlenmiştir.