Turkishtime AR-GE 250


İşte bilime yön veren 100 Türk!

Turkishtime Dergi

Mustafa Soylak

Atomik spektroskopi,  ayırma ve zenginleştirme teknikleri, türleme alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

2001’de analitik kimya alanında, eser elementlerin değişik inorganik ortamlardan ayrılarak zenginleştirilmesi alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Terk edilmiş maden sahalarında rastlanan ağır metalleri araştıran projelere destek vermektedir. Aynı zamanda çevre ve çevre kirliliği alanlarında da çalışmaları vardır. Araştırmalarını Erciyes Üniversitesi’nde sürdürmektedir.