ARGE 250


İşte bu kadınların topuk sesleri...

Samet Öztürk

Avrupa Birliği (AB), çalışan sayıları 250'yi ve yıllık satışları 50 milyon avroyu geçen halka açık şirketleri, kadın yönetici oranını artırmaya zorlayacak.

AB Komisyonu'nun hazırladığı bir yönetmelikle, halka açık büyük şirketler icracı üyeler hariç kurullarında kadın oranını 2020 yılında yüzde 40'a yükseltmeye zorlanıyor.

AB'de halen dev şirketlerin kurullarındaki erkek oranı yüzde 85'i buluyor. Aktif üst yöneticiler arasında bu oran yüzde 91'e ulaşıyor.

Şirket kurullarındaki kadın oranı Malta'da yüzde 3'e kadar gerilerken, Letonya'da yüzde 26 ve Finlandiya'da yüzde 27'yi buluyor.

AB Komisyonu'nun hazırladığı yönetmelikte, şirketlerden atamalarda yüzde 40 kadın yönetici hedefini dikkate almaları ve denk nitelik ve liyakate sahip adaylar arasında bayan olanları seçmeleri isteniyor. Hedefi tutturamayan şirketlere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı üye ülkelerin tercihine bırakılıyor.