ARGE 250


İstihdam beklentilerinde Türkiye, en iyimser ülkeler arasında

irem sertbaş

+%27 ile Görünüm, önceki çeyreğe göre yüzde 1 puan artıyor. İşverenler Temmuz-Eylül 2012 dönemi için beş bölgenin tamamında işgücü sayılarını artırmayı planladıklarını söylerken, ankette yer alan 11 sektörde de olumlu işe alım tahminleri belirtiyorlar. 2012 3. çeyrek için en iyimser görünümler +%35 ile İnşaat ve Kamu ve Sosyal sektöründe.

ManpowerGroup tarafından bugün yayınlanan 2012 yılı üçüncü çeyrek Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre Türkiye’deki işverenler önümüzdeki üç aylık dönemde de aktif istihdam beklentisini devam ettirecekler. Geçen çeyreğe göre Görünüm yüzde 1 puan artarken, Temmuz-Eylül 2012 için Türk işverenlerin yüzde 34’ü istihdam sayılarında artış, yüzde 7’si ise düşüş öngörüyor. yüzde 54’ü ise bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Net İstihdam Görünümü +%27’yi gösteriyor.

ManpowerGroup Doğu Akdeniz Ülkeleri Bölge Müdürü Dalia Narkis, “Önümüzdeki çeyrekte Türkiye’deki iş arayanların, +%27’lik olumlu tablodan faydalanmaya devam edeceklerini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye’deki canlı işe alım piyasası beklentileri, kısmen de olsa, Eğitim sektöründeki iddialı istihdam girişimi ile birlikte Çalışma Bakanlığı’nın kamuda 34 bin yeni eleman alımı için fon onayı vermesi üzerine işverenlerin ve Kamu ve Sosyal Hizmetler sektörlerinde oluşan iyimserliğe de bağlıdır. Avrupa Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin genel tablosunu değerlendirecek olursak, bölgenin büyük bölümünde borç kriziyle ilgili arka plandaki belirsizliklerin yanı sıra özellikle bölgedeki gençler arasında neredeyse sürekli hale gelen yüksek işsizlik rakamları istihdam planlarının kısıtlı kalacağı beklentisini yaratıyor” diye konuşuyor.

Türkiye’de 2012’nin 3. çeyreği Net İstihdam Görünümü +%27

İstihdam artışı rakamları beş bölgenin tümünde gelecek çeyreğe yönelik tahminleri yansıtıyor. En güçlü istihdam beklentisi +%34 ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki işverenler tarafından ifade ediliyor. Net İstihdam Beklentisinin +%28 olduğu Marmara’da ise işe alım potansiyelleri sağlıklı görünüyor. Öte yandan, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla beş bölgenin dördünde İstihdam Görünümü kötüye gidiyor.

İşverenler 11 sektörün tamamında 2012’nin 3. çeyreği için istihdam artışı öngörüyor. +%35’lik Net İstihdam Görünümü ile İnşaat ve Kamu ve Sosyal Sektörlerinde güçlü bir istihdam artışı bekleniyor. Geçen çeyreğe kıyasla işe alım tahminleri 11 sektörün 4’ünde güçlenirken, beklentiler 11 sektörün 8’inde azalıyor. En büyük düşüş ise yüzde 17 puan ile Üretim sektöründe gerçekleşiyor.

Sektör Karşılaştırmaları

2012 3. çeyrek istihdam beklentileri açısından Türkiye, en iyimser 5 ülke arasında 

Dünya genelinde istihdam beklentilerinin en yüksek olduğu ülkeler Hindistan, Tayvan, Brezilya, Türkiye ve Singapur. Hiç şüphesiz borç krizi bütün dünyadaki ve özellikle de Euro bölgesindeki işverenlerin güvenlerini etkilemeye devam ediyor ve en kötümser istihdam görünümü ise Yunanistan, İrlanda, İspanya, İtalya ve Macaristan’daki işverenler tarafından dile getiriliyor.

Manpower Küresel İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre, üçüncü çeyrekte ülkelerin ve bölgelerin çoğunda iş gücü planlarının geçen yılın aynı dönemine göre yavaşlayacağı öngörülüyor. Araştırma işgücü piyasasında ciddi iş gücü alımlarına dair pek az kesin hareket belirtisi gösteriyor. İşverenler gerek yurtiçindeki, gerekse de yurtdışındaki ekonomik belirsizlikler karşısında aralıklarla işe alımlarda bulunmayı tercih ediyorlar. Genel anlamda güç kaybeden işe alım trendine rağmen 41 ülke ve bölgenin 33’ündeki işverenler farklı ölçülerde de olsa olumlu bir istihdam beklentisi dile getiriyorlar. 32 ülke ve bölgedeki işverenler, ikinci çeyreğe göre nispeten istikrarlı ya da iyileşen bir istihdam faaliyetindeler. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre 26 ülke ve bölgedeki istihdam beklentilerinin yavaşlaması bekleniyor.

Manpower’ın araştırmasındaki “Net İstihdam Görünümü”, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesi alınarak ve bu yüzdeden gelecek çeyrekte işyerlerinde istihdamda bir düşüş bekleyenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanıyor. Araştırmanın 2012 3. çeyrek sonuçları için Türkiye’de 1.000 işverenle görüşme yapıldı.