ARGE 250


İstihdamda istikrar, Anadolu Kaplanları'ndan gelecek

Ersin Kaplan

Manpower 2015 birinci çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre (NYSE: MAN), Türk işverenler Ocak-Mart dönemi için sabit seyreden işe alım planları bildiriyor. Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nda Türkiye için ilk kez bu çeyrekte istihdam piyasasının mevsimsellikten arınmış verilerine dayanan bir analiz yapıldı. Bu analiz kapsamında veriler; her yıl aynı zamanda meydana gelen istihdam dalgalanmaları olmaksızın gözden geçirildi ve istihdam pazarına ilişkin daha belirgin bir görünüm için gereken 17 çeyreklik bilgiler toplandı, elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Buna göre Türkiye’nin 2015 birinci çeyrek Net İstihdam Görünümü +%20 olarak belirlendi. Bu tablo ile Türkiye’deki işe alım beklentileri, önceki çeyreğe kıyasla nispeten istikrarlı seyrini koruyarak önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi.

Beş bölgenin tamamındaki işverenler, önümüzdeki çeyrekte istihdam artışı tahmin ediyor. En güçlü istihdam piyasası, Net İstihdam Görünümü +%23 seviyesinde olan İç Anadolu bölgesinde tahmin ediliyor.

11 sektörün tamamındaki işverenler, önümüzdeki çeyrek boyunca istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. En yüksek işe alım planı, işverenlerin +%32 Net İstihdam Görünümü̈ ifade ettiği Üretim sektöründe bildiriliyor. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü̈ ile İlaç sektöründeki işverenler sırasıyla +%27 ve +%26 Net İstihdam Görünümü̈ ile aktif iş piyasası tahmininde bulunuyor.

Öngörüleri değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu: “Son yıllarda hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerin bu hızında bir duraklama olduğunu gözlemliyoruz ve Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Öte yandan, 2015 yılı ilk çeyreğinde Üretim sektörünün Anadolu’daki şehirlerden ve bu bölgelerdeki şirketlerden gelen ivmeyle parlak iş imkanları sunduğu fark ediliyor. Anadolu Kaplanları olarak da nitelendirilen bu şirketlerdeki işverenlerin olumlu istihdam öngörüleriyle Üretim sektörü, yılın ilk üç ayında aktif bir işe alım hızı bekliyor. İlaç ve İnşaat sektöründeki işverenler de benzer şekilde aktif bir işe alım hızı öngörüyor. Bizim beklentilerimiz 2015’in, 2014 ile benzerlikler içeren bir yıl olacağı yönündedir. Yılın ilk 6 aylık döneminde ekonominin büyüyeceğini ve dolayısıyla istihdamın artacağını tahmin ediyoruz. istihdamın artacağını tahmin ediyoruz. Fakat bu işsizlik oranını aşağı çekemeyecek ölçekte olacaktır”.

Önceki çeyrekle kıyaslandığında, 11 sektörün beşindeki işverenler, işe alım beklentilerinin iyileştiğini ifade ediyor. Yüzde 13 puanlık en önemli artış Tarım,

Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründen geliyor.

2014 birinci çeyrekle karşılaştırıldığında, Görünüm 11 sektörün yedisinde zayıflıyor. Restoran ve Otelcilik sektöründeki Görünüm yüzde 8 puan zayıflarken, Elektrik, Gaz ve Su sektöründeki işverenler yüzde 12 puan gibi keskin bir düşüş bildiriyor.

2015 1. çeyreği boyunca, işletme kategorilerinin dördünde (mikro, küçük, orta ve büyük) de istihdam artışları tahmin ediliyor. Orta büyüklükteki işletmelerdeki işverenler, +%30 Net İstihdam Görünümü ile en güçlü işe alım planlarını bildirirken, büyük işletmelerdeki Görünüm +%25 olarak ifade ediliyor. Küçük ve mikro kategorilerinde Görünüm sırasıyla +%18 ve +%10 olarak bildiriliyor.