Turkishtime AR-GE 250


“İyi bir satışçı her sektörde iyi satışçıdır”

Barış Soydan

Man Power Genel Müdürü Reha Hatipoğlu’na göre Türk şirketlerinin en önemli eksiklerinden biri, işe alımlarda sadece tecrübeyi önemseyip yetkinliği gözardı etmeleri…

Man Power, dünyanın önde gelen insan kaynakları danışmanlığı şirketlerinden biri. Başta çok uluslu şirketler olmak üzere pek çok şirket, özellikle orta düzey ve alt seviye personel istihdamında Man Power, Adecco gibi özel istihdam bürolarıyla çalışıyor. Man Power Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, özel istihdam büroları üzerinden işe alımların toplam özel sektör istihdamının yüzde 1’ine bile ulaşamadığını söylüyor. Dünyada durum nasıl? Hatipoğlu’ndan, bu oranın yüzde 10’a kadar çıktığı ülkeler olduğunu öğreniyorum. Buna bağlı olarak özel istihdam bürolarının ciroları da artıyor. Örneğin Portekiz’de şirket, Türkiye’deki cirosunun 4 katını elde ediyor; İsveç’te ise bu oran 40 kata kadar ulaşıyor. Özel istihdam bürolarının Türkiye’deki etkinliğinin düşük olmasının sebebi ne? Hatipoğlu’na göre temel neden, işi uzmanına verme kültürünün Türkiye’de zayıf olması. Bu, ekonomik değil kültürel bir olgu. Ekonomik değil, çünkü Türkiye ile hemen hemen aynı gelişmişlik seviyesinde yer alan ülkeler Brezilya, G. Afrika ve G. Kore’de de uzmanına başvurma alışkınlığı epey güçlü… Hatipoğlu’na göre Türk ekonomisinin küçük, patron şirketlerinden oluşması bunda büyük rol oynuyor. Patronlar her işi kendileri yapmayı tercih ediyorlar...

Buna rağmen Man Power 2015’te çift haneli büyümeyi yakaladı. Bunda verimli projelere odaklanmasının payı büyük. Ciroyu büyütmek adına verimsiz projelere girmek istemiyorlar. Diğer yandan mavi yakalı istihdamında da faaliyet göstermiyorlar. Bunun temel sebebi, mavi yakalı istihdam alanında kayıtdışılığın çok yaygın olması. Özel istihdam bürolarının tüm işlemleri kayıt altında olduğu için bu alanda zorlanıyorlar…

Man Power’ın dünyada iki büyük rakibi var: Adecco ve Ranstadt. Türkiye’de ana rakibi Adecco. Rantstadt’ın Türkiye’deki faaliyeti çok sınırlı. Adecco, Man Power’ın önünde yer alıyor. Reha Hatipoğlu, 2-3 yıl içinde karlılıkta Adecco’yu geçmeyi hedeflediklerini söylüyor. Buna karşılık ciroda rekabeti ağırdan alıyorlar. Bunun sebebi, ciroya odaklanmak yerine karlılığa odaklanmaları.

Man Power’ın giriş ve orta düzey seviye için personel teminine odaklandığını söylemiştik. Bununla birlikte şirket, üst düzey yönetici düzeyinde de hizmet veriyor. “Head hunting” olarak bilinen bu alanda, “Man Power Professional” markasıyla faaliyet gösteriyorlar.

Uluslararası deneyim, Man Power’a Türkiye’nin istihdam ortamını dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslama olanağı sağlıyor. Hatipoğlu’na, Türkiye’de temel olarak hangi eksikleri gözlemlediklerini soruyorum. Türkiye’de şirketlerin temel yanlışlarından birinin, işe alımlarda yetkinlik konusuna önem vermemek olduğunu söylüyor. İşe alım sürecinde önce iş tecrübesine bakılığını söyleyen Hatipoğlu, başarıda deneyim kadar yetkinliği de büyük rol oynadığını, oysa Türkiye’de bu noktanın önemsenmediğini belirtiyor. Oysa dünyada olduğu gibi Türkiye’de de farklı sektörlerden gelip, yetkinliği yeni görevine uyduğu için çok başarılı olan yöneticiler var. Örneğin satış, bir yetkinlik alanı. İyi bir satışçı, Reha Hatipoğlu’na göre sektör ayrımı olmaksızın her gittiği yerde iyi satış yapabiliyor. Şirketlere tavsiyesi, işe alımlarda deneyim kadar yetkinliği de önemsemeleri...