ARGE 250


Kadın gibi düşün

Ersin Kaplan

Dünyanın birçok ülkesinde “erkeksi” yönetim yönetilenleri memnun etmedi. Araştırmalar liderlik özelliklerine sahip olmak için “kadınsı” karakteristik özelliklere sahip olmak gerektiğini ortaya koydu. Kadınların iş dünyasında liderlik rollerini daha fazla üstlendiği söylenebilse de halen birçok dev şirket erkek yöneticiler tarafından yönetiliyor. Ancak yapılan araştırmalar şirket, kurum, sivil toplum ve hatta devlet yöneticiliğinde erkeklerin yönetiminden memnun olunmadığını ortaya koyuyor. Harvard’dan akademisyen Michael D’Antonio’nun dünya çapında 13 ülkede 64 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre ülkesindeki erkek yönetiminden memnun değil. Bu memnuniyetsizlik Uzakdoğu ülkelerinde yüzde 80’e kadar çıkarken ABD ve İngiltere’de oran üçte ikiyi buluyor. Aynı araştırmacı ankete katılan 64 bin kişinin yarısına da 10 liderlik karakteristiğinin kadınsı mı erkeksi mi olduğu soruldu. Ankette özelliklerden sadece “yenilgiden ders çıkarma” ve “kararlılık” erkek yöneticilere özgü özellik olarak görülürken “esneklik” “gelecek planlama” ve “işbirlikleri kurma” gibi özellikler kadın yöneticilere atfedildi. Araştırmayı yapan Michael D’Antonio artık yeni bir lider paradigmasına ihtiyaç duyulduğunu liderin erkek de olsa kadın da olsa “kadınsı lider özelliklerine” sahip olması gerektiğini söyledi.