ARGE 250


Kadının yeri yok

Turkishtime Dergi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerle 2016'da kadını anlattı. İstihdamda erkek egemen düzenin gerisinde kalan kadınların çalışması her 5 erkekten 1'i tarafından uygun görülmüyor. Aileler, ev yaşamındaki sorumlulukları da cinsiyet rollerine göre üstleniyorlar. Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranının daha yüksek olduğunu gösteren araştırmanın ayrıntıları bu şekilde:

Kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından az

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı % 46 olup, bu oran erkeklerde % 65, kadınlarda ise % 27.5 oldu.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin istihdam oranı incelendiğinde; 2015 yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke % 74 ile İsveç iken en düşük olduğu ülke % 42.5 ile Yunanistan oldu. Avrupa Birliği üye ülkelerinin (28 ülke) ortalama kadın istihdam oranı ise % 60.4 oldu.

Avrupa Birliği üye ülkelerinde 2015 yılında erkek istihdam oranının en yüksek olduğu ülke % 79 ile Hollanda iken en düşük olduğu ülke % 59.3 ile Yunanistan oldu. Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortalama erkek istihdam oranı ise % 70.8 oldu.

Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı % 51.3 olup, bu oran erkeklerde % 71.6, kadınlarda ise % 31.5 oldu.

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı % 16.1, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı % 26.6, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı % 32.7, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı % 40.8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı % 71.6 oldu.

Her 5 erkekten 1'i kadınların çalışmasını uygun olmadığını belirtiyor

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; kadınların çalışmasını uygun bulanların oranı toplamda %84,9 olup erkeklerde bu oran % 78.1, kadınlarda % 91.5 oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre kadınların çalışmasını uygun bulanların oranları incelendiğinde, en yüksek oran % 90.6 ile TR3 Ege (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)’ta, en düşük oran ise % 71.5 ile TRC Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’te oldu.

Hanedeki işler ve sorumluluklar cinsiyet gözetilerek paylaşıldı

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; kadınların yemek pişirme, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, ev temizliği ve ütü yapmak gibi sürekliliği olan ev işlerini yaptığı, erkeklerin ise  tamir, boya badana, fatura yatırma gibi başlangıcı ve sonu belli olup görünürlüğü fazla olan işleri yaptığı gözlendi.

Türkiye genelinde yemek yapma işini % 91.2 oranında kadınlar yaparken, erkeklerin yemek yapma oranı % 8.8 oldu. Evin boya badana işini % 80.4 oranında erkekler yaparken, kadınlarda bu oran %19,6 oldu.