AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Koç Topluluğu 5 yılda 1,7 milyon hane tasarruf etti

Elif Akın

Koç Topluluğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamasının ardından kamuoyu ile paylaşmaya başladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları’nın yedincisini yayınladı. Raporda Koç Topluluğu’nun kombine cirosunun %94’ünü temsil eden 14 şirketin sürdürülebilirlik alanında 2013 yılına ait uygulama ve performanslarına yer verildi. Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu Şirketleri, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv, Tat, Tofaş, Tüpraş, Türk Traktör ve Yapı Kredi raporlamaya dahil oldu. Rapor, dünyanın en saygın raporlama girişimleri arasında yer alan (Global Reporting Initiative - GRI) G3 Raporlama Çerçevesi B uygulama düzeyi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı. Koç Topluluğu’nun 7’nci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu değerlendiren Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, iş dünyasından sosyal, çevresel ve etik alanda beklentilerin giderek arttığı bir dönüşüm sürecinin yaşandığını kaydederek, şunları söyledi: “Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’un ‘Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz ilkemizdir’ bakış açısını esas alıyoruz. Tüm faaliyet ve süreçlerimize sürdürülebilirlik stratejimizi yansıtıyoruz. Bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz yönetim anlayışımızı ve uygulamalarımızı Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarımız aracılığıyla tüm paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.”

5 yılda 300 binden fazla fidan dikildi

Koç Topluluğu Şirketleri’nin sosyal, ekonomik ve çevresel alanlardaki uygulama ve performanslarına ilişkin öne çıkan veriler ise şöyle:

· Koç Topluluğu’nun 2013 yılında çevresel etkilerde azalma sağlayan harcama ve yatırımlarının toplamı 226 milyon TL olurken, 2009-2013 döneminde ayırdığı kaynak da 910 milyon TL’ye ulaştı.

· 2013 yılında 200 bin tondan fazla sera gazı azaltımı sağlayan Koç Topluluğu Şirketleri’nin, 5 yılda elde ettiği sera gazı emisyon azaltım miktarı 2 milyon ton CO₂ düzeyine yaklaştı. Bu rakam 1,3 milyon hanenin 1 yıllık elektrik tüketimiyle ortaya çıkan sera gazı salınımına eşdeğer.

· 2013 yılında Koç Topluluğu Şirketleri’nde tasarruf edilen toplam enerji miktarı ise 3 milyon GJ’den fazla oldu. 5 yılda 17 milyon GJ düzeyine ulaşan enerji tasarruf miktarı, yaklaşık 1,7 milyon hanenin 1 yıllık elektrik kullanımına eşit.

· Geçen yıl 12,6 milyon m³ su geri kazanımı sağlayarak toplam su ihtiyacının %30,2 oranında geri dönüştürülmüş suyla karşılanmasını sağlayan Koç Topluluğu Şirketleri’nin, 5 yılda elde ettikleri su tasarrufu da 57 milyon metreküpe ulaştı. Bu rakam ise 74 bin hanenin yıllık su tüketimine eşdeğer.

· Koç Topluluğu Şirketleri’nin geçtiğimiz yıl dikimini gerçekleştirdikleri fidan sayısı ise 55 bin 944 adet oldu. 5 yılda ulaşılan yeni fidan dikimi 300 bini aşarken, bu sayede 78 bin hanenin yıllık elektrik tüketiminden kaynaklanan sera gazı emisyon miktarını telafi etmiştir.

· Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun çeşitli kesimlerinin çevre koruma bilincinin geliştirilmesi amacı ile 2009-2013 yılları arasında yaklaşık 375 bin kişi x saat eğitim verildi.

· 2013 yılı içerisinde raporlama kapsamındaki şirketlerde iş süreçlerinin iyileştirilmesini ve çalışanların yönetime etkin katılımını amaçlayan öneri sistemi üzerinden gelen 341.215 önerinin 240.152’i uygulamaya konuldu.

· 2013 yılında raporlamaya dahil şirketlerdeki çalışanlara toplam 209.687 kişi x saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

· Koç Holding 2013 yılında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacı ile oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş'te Eşitlik Platformu'nun hazırladığı "İş'te Eşitlik Bildirgesi"ni imzaladı.

· 2013 yılında Topluluk şirketlerince gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına 44.819 kişi gönüllü olarak katıldı.

· Ülkem İçin projesi çatısında yürütülen ve engellilik konusunda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulmasını hedefleyen “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere yaklaşık 118 bin kişi katıldı. Ayrıca aynı dönemde Koç Topluluğu Şirketleri ile bayi ve mağazalarının “Engelli Dostu” hale getirilmesi konusunda da 1044 farklı çalışma gerçekleştirildi.