ARGE 250


Koçu olmayan kalmayacak

Elif Akın

Yabancı bir İK bloğunun yaptığı araştırmaya göre; tüm dünyada hızla yayılan koçluk mesleği, önümüzdeki 10 ila 30 yıllık süreçte meslek ve ekonomik sınıf gözetmeksizin hemen hemen herkesin hayatının bir parçası olacak. Nitekim Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) ve Estima Araştırma & Danışmanlık iş birliğinde yapılan 2015 yılı Koçluk Araştırması verileri de bu sonucu destekleyerek koçluk ihtiyacının Türkiye’de de giderek yaygınlaştığına işaret ediyor.

Liderliğe odaklanıyorlar

Gelişen teknoloji ile birlikte yalnızca yüz yüze değil, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ya da diğer mobil araçlar ile birlikte koçluk daha rahat ulaşılabilir bir hale gelecek. Ayrıca, profesyonel koçluk farklı sosyo - ekonomik seviyelerdeki insanların tercih edebileceği bir hizmet halini alacak. Meslek gözetmeksizin ve çok yaygın olarak, çok sayıda insan bir koçla çalışmaya başlayacak. Peki, dünyada hızla yayılan bu meslek Türkiye’de nasıl rota izleyecek? Türkiye’de Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye)’nin Estima Araştırma & Danışmanlık iş birliğiyle yaptığı 2015 yılı Koçluk Araştırması verileri, koçluk ihtiyacının Türkiye’de de giderek arttığına ve hızla yaygınlaştığına işaret ediyor. Kişiye farklı bakış açısı, doğru ve hızlı karar alabilme, etkin iletişim kurabilme gibi faydalar sağlayarak özgüven açısından destek olan koçluk mesleği, Türkiye’de en çok yönetici, liderlik ve kariyer alanlarına odaklanıyor. Bu oran yüzde 65 civarında seyrediyor.

Talep artıyor

İş hayatında önem verilen, başarı ve mutlu yaşama becerisini arttıran koçluk çalışmaları genel olarak bankacılık, ilaç, telekomünikasyon, FMCG (hızlı tüketim malları), v.b sektörlerinde yöneticilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Bu alanda yapılan çalışmaların ise yakın bir gelecekte daha da artması bekleniyor. ICF Türkiye Başkanı Neci Demiral, “Türkiye’de koçluk giderek önem kazanan bir meslek haline geliyor. Özellikle profesyonel iş hayatında yüksek oranda tercih edilen koçluk, geleceğin en popüler alanları arasında. Küreselleşme ve artan rekabet, yaşamı her geçen gün daha da karmaşıklaştırıyor, sistem üzerinde baskı oluşturmakta ve liderlerin koşuşturmaca içerisinde neredeyse kendisini unuttuğu bir ortam yaratıyor. Böylesi bir ortamda liderler mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilave olarak farklı fikirlere, yaratıcı düşüncelere ve en önemlisi de davranışsal açıdan çok daha farklı ve etkin yaklaşımlara ihtiyaç duyuyorlar” diyor.

"Büyük şef" tarzı geride kaldı

“Artık günümüzde “büyük şef” tarzı otokratik ve mutlak itaat isteyen liderler yerine, takım vizyonunun ve bireysel vizyonların birlikte ve uyum içinde yürümesini sağlayan, tüm üyelerin yaratıcılıklarını ortaya koyabilmesine olanak tanıyan, onların gelişimlerini destekleyen, kendisinin ve diğerlerinin özdeğerlerini/duygularını iyi anlayan ve iyi yönetebilen, global bakabilen, vizyoner düşünen, koçluk becerileri gelişmiş liderler öne çıkmakta ve başarılı olmaktadırlar” diyen Demiral, “İşte bu nedenle kurumlar yöneticilerine sağladığı bireysel koçluk desteği imkanları ile birlikte onlardan “Koçluk Yaklaşımıyla Liderlik” yapmalarını bekliyor” dedi.