Turkishtime AR-GE 250


Krizler expat'ları teğet geçiyor

Zehra Tike

"Şirketlere üç kat daha pahalıya mal olmasına rağmen, kriz boyunca farklı bir ülkede görev alan yönetici sayısı değişmedi." Bu değerlendirme, dünyanın önde gelen yönetici yerleştirme şirketlerinden Pedersen & Partners 297 küresel ve bölgesel İK direktörleri arasında yaptığı geniş araştırmanın önemli sonuçlarından sadece biri... "Yabancı Bir Ülkede Görev Alan Üst Düzey Yöneticiler Krizden Etkilenmiyor" başlıklı araştırmasında, beş yılda yabancı ülkelerde görev yapan ülke yönetici sayısının aynı kaldığını belirtirken şirketlerin yüzde 20'sinden daha azının, mali krizin yabancı yönetici politikasında ciddi bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Sadece yüzde 19'u, krizin yabancı yönetici politikalarını çok güçlü etkilediğini belirtiyor.