ARGE 250


Küresel işgücü darboğazı Türkiye için fırsat olacak

Ersin Kaplan

The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan "Yaklaşan Küresel Yetenek Krizi" raporuna göre dünya genelinde 2020-2030 yılları arasında işgücü kıtlığı yaşanacak. Yapılan araştırmada, Türkiye'nin de dâhil olduğu ve G20 ülkelerini kapsayan 25 ülke ekonomisi incelenerek işgücü arz-talep dengesinin sağlanmasının oldukça güç olacağı vurgulanıyor. İncelenen ülkelerdeki mevcut pozisyonların işgücü açığından doldurulamaması veya mevcut işgücüne yeterli iş fırsatı yaratılamamasından ötürü toplam dünya ekonomisine etkisi 10 trilyon dolar (dünya toplam GSYİH oranının %10'undan daha büyük) olacağı öngörülüyor.

 Türkiye işgücü fazlalığı vermeye devam edecek

2012 yılında 27 milyon çalışanı olan Türkiye'de ise küresek darboğazın aksi bir tablo ortaya çıkacak. BCG analizine göre 2012-2020 arasında ortalama işgücü arz büyüklüğü %1.39 yıllık bileşik büyüme oranı ile birçok Avrupa ülkesine göre çok daha hızlı büyüyecek. 2020-2030 yılları arasında büyüme hızı düşmesine rağmen %0.74 yıllık bileşik büyüme oranı ile büyüme devam edecek. Tahmini GYSH büyüme oranları ve işgücü verimlilik artışları dikkate alındığında 2020 yılı için %7-8 oranında, 2030 yılı için ise %0-4 oranında toplam işgücü arzına göre fazlalık olacak.

Türkiye için önemli bir fırsat olabilir

Türkiye'nin 2020-2030 yılları arasında ülke nüfusunun yaşlanması ve doğurganlık oranının kısmen azalmasına rağmen işgücü arzının talebinden fazla olacağını belirten BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan "Türkiye için, oluşacak işgücü fazlalığını avantaja çevirmek mümkün. Öncelikle eğitim alanında yapılacak reformlarla ihtiyaca yönelik çalışan yetiştirilmesi, daha verimli işgücü yönetimi sağlayacaktır. Özellikle girişimciliğin teşvik edilmesi işgücü fazlalığını bizim için ülkesel bir rekabet avantajına çevirebilir. Küresel koşullar da göz önüne alındığında, çevre ülkelerdeki işgücü eksikliğini doğru yurt dışı ilişkileri ile Türkiye çözebilir ve sorun yaşayan ülkelere çalışan ihracatı sağlanabilir" şeklinde konuştu.

 Gelişmiş ülkelerde yaşanan işgücü kıtlığı gelişmekte olan ülkelere de sıçrayacak

BCG araştırmasında 25 önemli ülke ekonomisi için yapılan öngörülere göre Almanya, İspanya, Rusya, Japonya gibi önemli ekonomilerde 2020'ye kadar işgücü arzında yaşanan daralma 2020-2030 yılları arasında daha da hızlanacak. 2020-2030 arasında Kuzey Kore ve Çin'de ise ilk defa işgücü arzında düşüş yaşanacak.

BCG'ye göre Almanya'da 2020 yılına kadar 2,4 milyon, 2030 yılına kadar ise 10 milyon çalışan açığı olacak. BRIC ülkelerinden Brezilya, 2020 yılına kadar 8,5 milyon, 2030 yılına kadar da 40,9 milyon çalışan açığı yaşayacak. Benzer şekilde Çin 2020'ye kadar 55,2 milyon çalışan fazlası verirken, 2030 sonunda 24,5 milyon çalışan açığı ile karşı karşıya kalacak.