AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Küresel servet 2012 yılında yüzde 7.8 büyüdü

irem sertbaş

Rapora göre Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya gibi eski dünya bölgelerinde varlık büyüklüğü güçlü bir büyüme trendi gösterirken, Asya-Pasifik (Japonya hariç), Doğu Avrupa ve Latin Amerika gibi yeni dünya bölgelerinde daha da güçlü, çift haneli büyümeler gerçekleşti. Orta Doğu ve Afrika (ODA) varlık seviyelerinde de yine neredeyse çift haneli bir büyüme görüldü. BCG’ye göre, önümüzdeki beş yıl boyunca, global servet büyümesinin neredeyse yüzde 70’i "yeni dünya" olarak tanımlanan gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak.

2012 yılında dünyada finansal varlıkları 1 milyon doları aşan hane sayısı 1.2 milyon artarak 13.8 milyona ulaştı. Bu kesim dünyada bireylerin sahip olduğu finansal varlıkların yüzde 40'ını elinde bulunduruyor. ABD 5.9 milyoner hane ile listede ilk sıradaki yerini koruyor. ABD’yi 1.5 milyoner hane ile Japonya, 1.3 milyon hane ile de Çin takip ediyor. Türkiye'de de, finansal varlıkları 1 milyon doları aşan yaklaşık 22 bin hane bulunuyor ve bu, bir önceki yıla göre yaklaşık 2 bin hanelik bir artışa işaret ediyor.

BCG Küresel Varlık 2013 raporuna göre, milyoner yoğunluğunun en fazla olduğu ülke Katar. Katar’da her 1,000 hanenin 143’ünün özel varlığı en azından 1 milyon Amerikan Doları’nı buluyor. Katar’ı izleyen ülkeler, her 1,000 hanende 116 milyonerle İsviçre, 115 milyonerle Kuveyt, 94 milyonerle Hong Kong ve 82 milyonerle Singapur oldu.

2012 yılında offshore varlıklar yüzde 6.1 oranında artarak 8.5 trilyon dolara ulaştı. Bu artışa karşın, on-shore varlıktaki büyümenin daha güçlü olması sebebiyle, offshore varlıkların global servet içindeki payı 2011'e göre az da olsa düşüş gösterdi ve yüzde 6.4’ten yüzde 6.3’e geriledi. Birleşik Devletler ve Avrupa vergi makamlarının offshore merkezler üzerinde uyguladığı yoğun baskı ve benzeri nedenlerle global offshore varlık büyüklüğünün 2017 yılı sonunda ancak 11.2 trilyon Amerikan dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

BCG'nin 2013 Küresel Varlık Raporu Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu’da 130’dan fazla bankanın varlık yönetimi birimlerinin performans karşılaştırmasını da içeriyor. 2012 yılında varlık yöneticileri, yönetilen varlıklarda yüzde 13'lük bir büyüme meydana gelmesini sağladı. En yüksek büyümeye Asya-Pasifik bölgesindeki varlık yöneticileri tarafından ulaşılırken (%23) bunu Latin Amerika (%18) izledi. Avrupa Birliği'ndeki onshore ve offshore kurumlar ile Kuzey Amerika bankaları, yüzde 10 civarında bir yönetilen varlık büyümesi elde etti. Büyümenin ardındaki temel unsur 2012'nin ikinci yarısında birçok hisse senedi piyasasında yaşanan yeniden canlanma olurken, bir diğer sebebiyse varlık yöneticilerinin net yeni varlıkları oluşturmaktaki başarısı oldu.

Tansan: "Yatırımcıların birikimlerini reel olarak arttırmaları eskisine göre daha zor olacak, müşterilerine doğru yatırım tavsiyesi verebilen finansal kurumlar çok daha ön plana çıkacak"

BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan, Türkiye'de son dönemdeki önemli gelişmelerden birisinin altını çizerek önümüzdeki dönemde varlık yönetimi sektörünü şekillendirecek global trendlere dikkat çekiyor ve şu saptamaları yapıyor: "Dünyada şu anda gerçekten benzersiz bir yüksek likidite ve bunun getirdiği düşük faiz ortamı yaşanıyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerdeki durgunluğun devam etmesi, merkez bankalarının faiz oranlarını yukarı çekmelerini engelliyor. Çok daha sağlıklı bir büyüme yaşamasına rağmen, Türkiye ekonomisi de son faiz indirimleri ile eksi reel faiz dönemine girdi. Bu, daha önce çok alışkın olmadığımız bir durum ve birçok kişi tasarruflarını nasıl değerlendirecekleri ile ilgili tereddütler yaşıyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'de yatırımcıların birikimlerini reel olarak arttırmaları eskisine göre daha zor olacak ve müşterilerine doğru yatırım önerileri verebilen varlık yönetimi şirketlerinin, portföy şirketlerinin ve bankaların önemi artacak."

BCG'ye göre, önümüzdeki dönemde varlık yönetimi sektörünü şekillendirecek global trendlerin bazıları şu şekilde:

• Bireysel servet büyüklüğü, Asya-Pasifik ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde gelişmiş ekonomilere kıyasla daha hızlı artacak. Türkiye de hızlı büyüyen coğrafyaların başında geliyor

• Varlık yöneticilerinin müşterilerine sunduğu klasik çözümler değer yitirecek, tam anlamıyla objektif uzman görüşleri ve küresel yatırım çözümleri gibi yenilikçi yaklaşımlar değer kazanacak

• Dünyada değişen yasal düzenlemeler maliyet ve kompleksite artışına neden olacak

• Müşteri segmentlerine göre uyarlanmış hizmet ve çözümler sunmak varlık yöneticileri için temel bir gündem maddesi olacak

• Müşterilerin bilgiye ulaşım olanaklarının artmasıyla varlık yöneticilerinin gelişen teknolojileri kullanarak müşterilere yeni araçlar sunması ve karar süreçlerine destek olması gerekecek