ARGE 250


Küresel servet 2013 yılında 152 trilyon dolara ulaştı

Elif Akın

Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan Küresel Varlık Raporu’na (Global Wealth Report 2014) göre, dünyada bireylerin sahip olduğu toplam finansal varlıklar, yani küresel servet 2013 yılında yüzde 14.6 oranında artarak, 152 trilyon dolara ulaştı. Bu artış, yüzde 8.7 oranında yükselişin görüldüğü 2012 yılına kıyasla daha güçlü bir biçimde seyretti. Bu yıl on dördüncüsü yapılan araştırmaya göre,

 • Dünyada, bireylerin sahip olduğu toplam finansal varlıklar ("küresel servet") 2013 yılında %14.6 oranında artarak 152 Trilyon Dolara ulaştı.

 • Büyüme, geçtiğimiz yıllarda %8.7 (2012) ve %7.6 (2011) seviyelerinde gerçekleşmişti.

 • Bu yükselişin temelinde, gelişmekte olan ülkelerdeki varlıkların artışı ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş yatıyor.

 • En hızlı büyüyen bölge Asya-Pasifik (Japonya hariç) oldu (%30.5). Bu bölgedeki büyümeyi Çin destekledi (%49.2)

 • Türkiye'nin içinde bulunduğu Orta Doğu ve Afrika ise %11.6 büyüdü.

 • BCG, küresel servetin yıllık ortalama %5.4 büyüyerek 2018 yılında 198.2 milyar dolara (2013 - 152 milyar dolar) ulaşmasını bekliyor. Rapora göre;

 • Yaklaşık 50 milyar dolarlık bu büyümenin %50'si Asya-Pasifik bölgesinden gelecek.

 • Asya-Pasifik (Japonya hariç) bölgesi, 2018 yılında Kuzey Amerika'yı geçerek en zengin bölge olacak.

En çok milyoner ABD’de yaşıyor

2013 yılında dünyada finansal varlıkları 1 milyon doları aşan hane sayısı 2.6 milyon artarak 16.3 milyona ulaştı. ABD 7.1 milyoner hane ile listede ilk sıradaki yerini korurken, 1.1 milyoner hane artışıyla en fazla yeni milyoner çıkaran ülke de oldu. ABD’yi 2.4 milyoner hane ile geçen yılın ikincisi Japonya’yı geride bırakan Çin takip etti. Japonya’da ise milyoner hane sayısı 1.5 milyondan 1.2 milyon haneye düştü.

Katar’da her bin haneden 175’i milyoner

 BCG Küresel Varlık 2013 raporuna göre, milyoner yoğunluğunun en fazla olduğu ülke ise Katar. Geçen sene de bu sıralamada lider olan Katar’da her bin haneden 175’i milyoner. Katar’ı İsviçre ve Singapur takip ediyor. İsviçre’de her bin haneden 127’si, Singapur’da ise her bin haneden 100’ü milyon doların üzerinde varlığa sahip. Listenin genelinde ise Arap ülkelerinin ağırlığı hissediliyor. Türkiye’nin 1000 aileden sadece 1’i ile çok gerilerde kaldığı bu listede, ABD ise 7. sırada yer alıyor.

Türkiye Varlık Ligi’nde düşüşte

BCG Küresel Varlık Raporu’na göre, genel olarak dünyada küresel varlık artışında geçtiğimiz yıllara göre büyük bir artış gözlemlenirken, Türkiye düşüşte. Ülkemizde finansal varlıkları 1 milyon doları aşan yaklaşık 22 bin hane bulunuyor ve bu bir önceki yıla göre bir artış olmadığını gösteriyor. Türkiye geçen yıl dünya genelinde 39. sırada yer aldığı bu listede bu yıl 42. sıraya gerilemiş durumda. Türkiye aynı düşüşü 100 milyon dolar ve üzerinde kişisel servete sahip olanların dahil olduğu ultra zenginler listesinde de yaşamış. 2012 yılında bu listede Türkiye’den 357 isim yer alırken, bu sayı bu sene 288.

Varlık büyümesinde kilit unsur tasarruf oranı

BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan, "Rapora göre Japonya hariç Asya-Pasifik ülkeleri yine hızlı bir artış sergilese de, özellikle Kuzey Amerika olmak üzere eski dünya bölgelerinde de varlık büyüklüğü güçlü bir büyüme trendi gösteriyor. Bunun önemli bir nedeni tasarruf oranının bu bölgelerde oldukça yüksek olması. Brezilya ve bizim gibi tasarruf oranı düşük gelişmekte olan ekonomiler ise bu yüzden bu yıl zayıf bir büyüme gösterdi. 2001 yılı sonrasında hızlı büyümeye rağmen kredi imkanlarındaki artış, faizlerdeki düşüş ve ertelenmiş tüketim gibi nedenlerden dolayı özel tasarruflarda gereken artış sağlanamayınca yurtiçi tasarruf, gayrisafi yurtiçi hasıla oranı yüzde 12-13 seviyelerine geriledi. Yurtiçi tasarrufların düşük seyretmesi neticesinde yatırımlar giderek artan oranda dış sermayeyle finanse edilmeye başlandı, bu da cari işlem açığının büyümesinde etkili oldu. Bu bağlamda, Türkiye için sürdürülebilir uzun vadeli büyümenin temini için tasarruf oranının yüzde 20 seviyelerine ulaşması kritik önem taşıyor” diye konuştu.

Türkiye’de bireylerin sahip olduğu toplam varlık 840 milyar

BCG Küresel Varlık 2014 raporuna göre Türkiye'deki bireylerin sahip olduğu toplam varlıklar 840 milyar TL seviyesinde. Bu rakam 2008 yılında ise sadece 500 milyar TL seviyesindeydi. Türkiye'deki varlık büyüklüğü 2008-2012 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 10.6 ve 2012-2013 arasında yüzde 12.1 büyüdü. 2013 yılında Türkiye'de bireylerin sahip olduğu toplam finansal varlıkların büyük bir kısmını nakit ve mevduatlar oluşturuyor. Nakit ve mevduatlar yüzde 81, Bonolar yüzde 10, Hisse senetleri yüzde 9 seviyesinde. 2018 yılında çok farklı bir tablo olması beklenmiyor. Nakit ve mevduatlar yüzde 78 oranına düşerken, hisse senetlerinin oranının yüzde 11 seviyesine çıkması bekleniyor. Türkiye'de faiz oranlarının düşmesi ile birlikte yatırım danışmanlığı hizmetlerinin önem kazanması ve ‘uzman yatırım tavsiyesine’ erişim sağlamanın Türk bankaları için en önemli farklılaşma unsurlarından birisi olması bekleniyor.

İsviçre hala ana off-shore merkezi konumunda, ancak Hong Kong ve Singapur farkı kapatıyor

 • 2013 yılında offshore (yurtdışındaki) varlıklar %10.4 oranında artarak 8.9 trilyon dolara ulaştı.

 • Bu artışa karşın, onshore (yurtiçindeki) varlıktaki büyümenin daha güçlü olması sebebiyle, offshore varlıkların küresel servet içindeki payı %6.1’ten (2012) %5.9’a geriledi.

 • Küresel offshore varlık büyüklüğünün, %6.8 ortalama büyüme oranı ile 2018 yılında 12.4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin ana faktörleri olarak gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımcıların politik ve finansal istikrar arayışında olarak gelişmiş ülkelere yönelmesi ve varlık yönetim ürünlerindeki artan çeşitlilik olarak görünüyor.

 • Böylece, 2018 yılında offshore varlıklar, toplam varlıkların %6.3'ünü oluşturuyor olacak.

 • Offshore varlıkların %26'sı İsviçre'de bulunuyor.

 • Ancak, İsviçre'nin bu konumu Hong Kong ve Singapur tarafından tehdit ediliyor. 2018 yılında bu iki ülkenin toplam küresel offshore varlıklarının %20'sine sahip olacağı tahmin ediliyor.

2013 yılında varlık yöneticileri iyi bir performans gösterdi

 • BCG'nin 2014 Küresel Varlık Raporu aynı zamanda 130’dan fazla bankanın varlık yönetimi birimlerinin performans karşılaştırmasını da içeriyor.

 • BCG'ye göre 2013 yılında varlık yöneticileri, yine oldukça iyi bir performans göstererek, yönetilen varlıklarda yüzde 11'lik bir büyüme sağladı.

 • Birçok hisse senedi piyasasında yaşanan canlanma, büyümenin ardındaki temel unsur oldu.

 • Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek büyümeye Asya-Pasifik (Japonya hariç) bölgesindeki varlık yöneticileri ulaştı (%24).

 • Yönetilen varlıklar ve gelirler artmış olsa da, 2013 yılında varlık yöneticileri genel olarak özellikle regülasyonun sıkılaştığı ülkelerdeki artan maliyetlerle uğraşmak zorunda kaldı ve kar marjları genel olarak sabit kaldı.

 • Varlık yönetimi alanındaki yeni trendler de dikkat çekiyor;

 • Digital iletişimin kanallarının daha da gelişmesi ve kullanımın artması, varlık yönetimi müşterilerine sunulan ürünlerin, servislerin ve tavsiyelerin yeniden biçimlendirilmesini sağlayacak

 • Birçok oyuncu, sundukları ürün ve hizmetlerde teknolojiyi yeteri kadar kullanamıyor. Varlık yöneticileri, teknolojiyi sunulan ürün ve hizmetlere daha etkin bir şekilde entegre etmeye başlayacak.

 • Müşterilerin beklentileri artmaya devam ettikçe, varlık yöneticileri gelişmiş digital yetkinlikler geliştirmeye ve bu yetkinlikleri mevcut kanallarda ve iş modellerinde kullanmaya başlayacak.

 • Varlık yöneticilerinin, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak üzerindeki çalışmaları devam edecek.