ARGE 250


Kurumsal Risk Yönetim Çalıştayı düzenleniyor

Zehra Tike

Global Risk Danışmanı ve Sigorta Broker’ı, Gras Savoye tarafından Kurumsal Risk Yönetim Çalıştayı 12 Temmuz’da düzenlenecek. İstanbul The Edition Hotel’de yapılacak çalıştayda, Kurumsal Risk Stratejisi ve risk transferi, global yönetim uygulamaları ile uyumlandırılması ve Yeni Türk Ticaret Kanunu gibi konulara değinilecek. Eski Fitch Rating Türkiye Genel Müdürü, Gras  Savoye Türkiye İcra Kurulu Danışmanı Botan Berker tarafından  ‘Makro ve Mikro Bakış Açısından Risk Yönetimi’ ve  Gras Savoye Fransa, Risk ve Kurumsal Yönetim Direktörü Jason Crumly tarafından ise  ‘Sürdürülebilirlik için Risk ve Kurumsal Yönetim’ başlıklı konuşmalar yapılacak. Çalıştayın sonunda Universe Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanı Chantal Camel uygulamalı olarak  ‘Universe Enterprise Risk Management System’i gösterecek.