ARGE 250


LPG denetimlerinde değişiklik

Samet Öztürk

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, LPG denetimlerinde numune alma işlemi sırasında düzenlenecek tutanakta numunenin alındığı ürünün miktarı da belirtilecek.

Ayrıca, analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye aykırı çıkması ve lisans sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurul tarafından yetersiz görülmesi halinde, geçici mühürleme yapılarak ilgili mevzuat uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını teminen Kurum tarafından ilgili mahkemeye başvuruda bulunulacak.

Numune alınmasından müsadere kararının verilmesine kadar geçecek süre zarfında numune alınan ürünün ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması halinde, ilgili mahkemeden numune alma tutanağında belirtilen ürün miktarının değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilmesi talep edilebilecek.