ARGE 250


M2M tasarrufu beraberinde getirecek

Turkishtime Dergi

İlgili kanunda düzenlemeye gidilmesi ile artık makineler arası veri aktarımında kullanılan SIM kartlardan 37 TL’lik Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi alınmayacak. Böylelikle, M2M çözümlerine yönelik ilginin artması ile işletmeler daha fazla benzin tasarrufu yapabilecek, kayıp kaçak oranlarını çok daha düşük seviyelere çekebilecek, stok takibinde maliyetleri daha da düşürebilecek, gıda bozulmalarını engelleyebilecek, daha fazla operasyonel verimlilik sağlayabilecek.

Turkcell M2M’le 1 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, 2011 yılında, sundukları M2M çözümleri ile 317 milyon TL tasarruf sağladıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Makinelerin birbiriyle konuştuğu yeni dünyada, rekabet koşulları yeniden şekilleniyor. Ülkemizin bu rekabette öne çıkabilmesi için gereken altyapı ve koşulların oluşturulması kritik değerde. İlgili kanunda yapılan düzenleme ise, konuya ilişkin çok önemli bir adım. Lojistikten tarıma, su ve elektrik sayaçlarından beyaz eşya sektörüne ve konutlara kadar kullanım alanı çok geniş olan bu teknolojide müşterinin vergi yükünün hafifletilmesi tüm taraflar açısından kazanç yaratacak bir gelişme. Artık daha fazla makine konuşacak kazanan Türkiye olacak. Turkcell olarak biz, abone sayısının artmasına paralel olarak yalnızca 2012 yılında M2M çözümlerimizle ülke ekonomisi lehine 1 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.”

Kocabaş, bu düzenlemenin vergi gelirleri açısından da pozitif etki yaratacağını belirterek, “Türkiye pazarında yaklaşık 150 milyon uzaktan yönetilebilir makine potansiyeli var. Bu makinelerin düzenli birer vergi mükellefi haline getirilmesi maliyeye çok büyük gelir getirecektir. Bunun yanında özellikle çiftçi ve belediyeler bu yüksek teknolojiyle çok büyük zaman ve emek tasarrufu sağlayacaktır. Pazarın genişlemesi aynı zamanda uzaktan erişim makinelerini üretenler, bunları pazarlayanlar ve bunların üstünde uygulama geliştirenler açısından istihdam artışı anlamına geliyor” dedi.