AR-GE 250 AR-GE 250 AR-GE 250


Mars robotu, küresel "cisimlerin" görüntüsünü gönderdi

Samet Öztürk

New York Cornell üniversitesi bilim insanı Steve Squyres yayımladığı bildiride, Mars robotu Opportunity'nin gönderdiği bu görüntülerin tüm görevi boyunca elde edilen en olağanüstü görüntülerden biri olduğunu vurguladı.

Bu küresel "cisimlerin" üç milimetre çapında olduğu ve robotun geçen hafta ulaştığı kayalık bölgede yoğunlaştığı kaydedildi.

Bu cisimlerin, Opportunity'nin daha önceki görev yerlerinde bulduğu, "yabanmersini" olarak adlandırılan ve demir yönünden zengin küresel cisimlerden birçok yönden farklı olduğu belirtildi.

Squyres,  Mars yüzeyinde kayalık katmanda daha önce hiç bu düzeyde küre biçimli cisim yoğunlaşmasının görülmediğini vurguladı.

Squyres, bu cisimlerin büyük bölümünün rüzgarların etkisiyle kırılmış ve aşınmış olduğunu, ancak eşmerkezli yapılarının apaçık belirgin olduğunu söyledi.