Turkishtime AR-GE 250


'Meslek Lisesi Koçları Programı' ÖSGD öncülüğünde iş dünyasına devroluyor

Zehra Tike

Toplum ve özel sektör arasında dinamik bir ilişki yaratmak ve özel sektörde gönüllülüğün yayılmasına önderlik etmek amaçları ile faaliyet gösteren Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, kurumsal gönüllülük alanında önemli bir yeri olan “Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM)” projesi ile güçlerini birleştirdi. Koç Holding’in 2006 yılından bu yana yürüttüğü MLMM projesi kapsamında geliştirilen ve Koç Topluluğu şirketlerinden 350 Meslek Lisesi Koçu’nun gönüllülüğü ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan “Meslek Lisesi Koçları Programı” ÖSGD öncülüğünde iş dünyasına devroluyor. Bu önemli işbirliğinin açıklandığı basın toplantısına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur ve ilk aşamada programı uygulayacağını taahhüt eden ÖSGD üyesi Türk iş dünyasının önde gelen 21 şirketinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Gönüllülük Seferberliği Başlıyor!

“Bugün iş dünyasının önde gelen birçok şirketi, meslek lisesi öğrencileri için çok önemli bir Gönüllülük Seferberliği başlatıyor” cümlesi ile konuşmasına başlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, ÖSGD ile “Meslek Lisesi Koçları Programı”nı iş dünyasına yaymak adına önemli bir işbirliğine imza attıklarını vurguladı. Meslek Lisesi Koçları Programı’nın meslek liselerinde okuyan gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak verecek bir program olarak geliştirildiğini ve bugüne kadar Koç Topluluğu’nda çalışan 350 meslek lisesi koçunun gönüllülüğü ile uygulandığını vurgulayan Mustafa V. Koç, “Meslek Lisesi Koçları Programı’nda gönüllülerimiz tarafından uygulanması için hazırladığımız modüller gençlere kazandırmak istediğimiz niteliklere odaklandı. Gençlerin kendine güvenen, zamanı iyi yöneten, programlı yaşayan, kendi potansiyellerini keşfedebilen, problem çözen ve ekip çalışması yapabilen; özetle, iş dünyasında aranan gençler olmalarına yardımcı olmak istedik. Zamanla, meslek lisesi koçları, okullar ile işletmeler arasında iletişimi sağlayan elçilere dönüştüler ve bu sayede şirketler ile meslek liseleri arasında çok önemli projeler hayata geçirildi. Bu projeler meslek eğitiminde kaliteyi iyileştirmeye destek oldu” diye konuştu.

Öğrencinin özgüveni gelişiyor, çevresi ile daha rahat iletişim kuruyor

Mustafa V. Koç, 2010 yılında gerçekleştirdikleri MLMM Projesi Sosyal Etki Analizi’nde Meslek Lisesi Koçları Programı’nın gerek öğrenciler, gerekse okul ve şirketler bakımından çok olumlu sonuçlar doğurduğunu gördüklerine de dikkat çekerken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin öğretmenler arasında yapılan bir anket çalışmasında öğretmenlerin %86’sı programdan faydalanan öğrencilerin aldıkları koçluk desteğinin olumlu etki yarattığını, %81’i koçluk desteğinin öğrencilerin özgüvenini geliştirdiğini, %86’sı öğrencilerin çevreleriyle daha rahat iletişim kurabildiklerini belirtti. Sosyal etki değerlendirme çalışması aynı zamanda, koçluk programının yalnızca öğrencilerimiz üzerinde değil, çalışanlarımız üzerinde de olumlu etkiler yarattığını gösterdi. Meslek Lisesi Koçlarımızın %91’i koçluk hizmeti vermenin kendilerini sosyal açıdan geliştirdiğini, %96’sı gönüllü koçluk yapmanın kendilerine iç huzuru verdiğini ifade etti.”

“Mesleki eğitim memleketin meselesi olmaktan çıkıp, memleketin gelişmesinde çözüm aracına dönüşüyor!”

Koç Topluluğu olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile 2006 yılında Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ni başlattıklarında mesleki eğitimin katsayı sorunları, düşük eğitim kalitesi, meslek liselerine ilişkin negatif algı ve işsizlik gibi bir dizi sorun ile anıldığını hatırlatan Mustafa V. Koç, “İlgili tüm tarafların gayreti ile bu noktadan uzaklaşıyoruz. Artık mesleki eğitim konusu memleketin problemli bir meselesi olmaktan çıkıp, arzu edildiği gibi memleketin gelişmesinde çözüm aracına dönüşüyor. Türkiye ve iş dünyasına katkı sağlayacak bu programın misyonu gönüllülük olan ÖSGD gibi bir kuruluşun çatısı altında yaygınlaşarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyor ve bu programa çalışanlarıyla birlikte destek veren tüm kuruluşlara Sayın Agah Uğur nezdinde bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Meslek Lisesi Koçları Programı ile ÖSGD’nin ana amaçları bire bir örtüşüyor

MLMM projesi kapsamında geliştirilen bir gönüllülük uygulaması olan Meslek Lisesi Koçları Programı’nı devralarak önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini anlatan Agah Uğur ise, “Meslek liselerinde koçluk çalışmasının bizim üye şirketlerimiz arasında yaygınlaştırılması için bir adım atıyoruz. Bildiğiniz gibi ÖSGD’nin ana amaçlarından biri, bütün üyelerinin eş zamanlı ve ortak uygulayabileceği ve çalışanların bilgi ve becerilerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşabileceği programlar yaratmaktır. Dolayısıyla Meslek Lisesi Koçları Programı amacımız ile de birebir örtüşüyor. Meslek Lisesi Koçları Programı ile şirket çalışanlarının kendi uzmanlık alanlarında ilk günden sonuçlarını görebilecekleri bir gönüllülük fırsatı bulacaklarını düşünüyorum” diye konuştu. Agah Uğur, Koçluk Programı’nın uygulanmasıyla, bir yandan öğrencilerin yetkinliklerinin gelişimini, bir yandan da çalışanların kendilerini geliştirme fırsatı bulmalarının mümkün kılındığını da anlatırken, “Genel hatlarıyla ÖSGD'nin bu programı sahiplenme amacımız, bu modeli derneğimizin sahipliğinde çok daha fazla şirketin katılımı ile uygulayarak, Meslek Lisesi Koçları’nın sayısını büyük oranda artırmak. 21 üye şirketimizin bizimle bu yolda ilerlemeye istekli olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gönüllülerimiz ayda yalnızca birkaç saat harcayarak öğrencilerin hayat başarılarına, meslek edinmelerine, kısaca kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek verecekler” dedi.

ÖSGD üyesi şirketlerin 150 bin çalışanı 6 bin aktif gönüllüsü var

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin kurumsal gönüllülük alanında bir bilgi merkezi olduğuna dikkat çeken ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, “ÖSGD, üyesi şirketler birlikte düşünüyor, aynı projeler için güç ve gönüllü birliği yapıyor. Dernek olarak 10. Yılımızı kutluyoruz. Bu yıl üye sayımız 64’e yükseldi. Üyelerimizin 150.000 çalışanı ve yaklaşık 6.000 aktif gönüllüsü var. Türkiye nezdinde bu tür bir yapılanma ve gönüllülük gücü yok” diye konuştu. ÖSGD üyelerinin gönüllülük disiplini içinde STK’lar ile işbirliği yaparak Gönüllülük Programları’nı yaygınlaştırdığını anlatan Agah Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: “Gönüllülük, kurumların toplumla yakınlaşmasına ve de kurumun uzun vadede kalıcı değerler yaratması için önemli bir araç. Çalışanların gelişimi için de önemli. Çalışanların liderlik yapabileceği, işleri dışında beraber bir amaç için çalışabilecekleri önemli fırsatlar sunuyor. Şirketler çalışanlarına gönüllülük konusunda fırsat verdiğinde doğal liderlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Uyguladığımız projeler ve sivil toplum kuruluşları işbirlikleri, daha fazla özel sektör çalışanın daha fazla toplumsal sorunu fark etmesini ve çözümü için harekete geçmesini sağlamayı hedefliyor. Harekete geçerken de özel sektörün bilgi ve becerisini değerlendirmeyi esas alıyoruz. Bizlerin yaratacağı farkın ve katkının da bu noktada olacağına inanıyoruz.”

Meslek Lisesi Koçları Programı’na dahil olan 21 şirket:

Bilim ilaç

Borusan Holding

Boyner Holding

Brisa

Cargill

Çimsa

Doğan TV

Enerjisa

Eureko

Finansbank

Garanti Bankası

HP

Kadıköy Şifa Sağlık Grubu

Olmuksa

Organik Kimya

PepsiCo

Pirelli

PwC

Roche

TEB

Viko