Turkishtime AR-GE 250


Mobilya sektöründe e-ihracat

Turkishtime Dergi

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, e-ihracatın mobilya sektörü ve Türkiye’ye sunduğu fırsatları kaleme aldı…

E-ticaret, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen bir sektör olmasının yanı sıra, internet ekonomisinin de en önemli unsurlarından biri. E-ticaretin sunduğu avantajlar sayesinde küçük ve orta ölçekli mobilya firmaların yurt içi ve global pazarlara erişimleri kolaylaşıyor, firmaların rekabet güçleri artırıyor. Türkiye özelinde bakıldığında ise, globalde gözlemlenen e-ticaret büyümesinin ülke genelinde de geçerli olduğu, markadan tüketiciye e-ticaretin, işletmeden işletmeye e-ticarete kıyasla çok daha başarılı bir çerçeve çizmiş olduğu görülüyor. Sektörün önemli bir parçası olan sınır ötesi e-ticaret, gerek küresel boyutta, gerekse Türkiye’deki büyümeye paralel bir ivme sergiliyor. Sınır ötesi e-ticaret hazırlık düzeyleri incelendiğinde, ekonomik açıdan aynı seviyede olduğumuz ülkelere nazaran kısmen geride olduğumuzu söyleyebilirim. Bu konu, e-ihracatın gelişen yeni ticaret rejiminin önemli bir parçası olması sebebiyle Türkiye açısından büyük önem teşkil ediyor.

Mobilya e-ihracatında yapılacak yatırımlar, ülke genel ihracat menzilini arttırıp yeni pazarlara erişmek açısından önemli bir rol oynayacak. Türkiye’nin bugün, ortalama ihracat menzili, 3 bin km, dünyadaki en büyük 20 ihracatçının verileri incelendiğinde ise, ülke rakamlarının ihracat menzili dar olan Avrupa ülkeleriyle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Çin, Japonya, Malezya, Kore, Tayland gibi Uzak Doğu ülkeleri ve ABD ise, ortalamada 6 bin km’lik menzilleriyle ihracat menzilleri geniş ülkeler arasında. Türkiye’nin rakamları, bu ülkelerin yanında oldukça dar kalıyor, mevcut ihracat yapısıyla son yıllardaki artış performansını sürdürmek ise zor. E-ihracat bu sebeple Türkiye’ye yeni bir fırsat sunuyor.

Diğer bir konu ise, yeni ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını artırmanın, KOBİ’ler ve yeni girişimlerin şirket büyüklüğünden kaynaklanan dezavantajlarını azaltacağı gerçeği. Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için, geleneksel ihracat yöntemleri önemli olmakla birlikte yeterli gelmeyebilir. Yılda ortalama %15’lik bir artış gerektiren bu hedefin yakalanabilmesi için yeni firmaların ihracat büyümesine katkıda bulunması ve teknolojiye dayalı yeni yöntemlerden daha yoğun olarak faydalanılması gerekiyor. İhracata yönelik girişimciliğin desteklenmesi ve yeni kanalların açılması, bu yolda atılacak adımların başında geliyor.

E-ticaret dünya genelinde geleneksel perakendeyi hızla dönüştürürken, e-ihracat da kayda değer bir büyüme hızı yaratıyor. Pandemi sonrasında dünya ticaretindeki değişimler, gelecekte Türkiye’nin önemli bir oyuncu konumunda olacağının işaretini verdi. Bu konuda özellikle ihracat fazlası veren mobilya sektörü, Çin gibi ülkelerin yerini alabilecek üretim gücüne sahip; bu üretimin satışının da e-ihracat kanalıyla yapılma potansiyeli önümüzdeki yıllarda daha çok önem kazanacak.