OSB Yıldızları Araştırmması


Nazilerle işbirliği yapmış dev markalar

Turkishtime Dergi

Random House

Bertelsmann A.G.'yi daha önce duymamış olabilirsiniz. Ancak, Random House, Bantam Books ve Doubleday gibi pek çok yan kuruluşunun yayımladığı kitapları duymuşsunuzdur. Savaş sırasında Bertelsmann propaganda amaçlı Nazi yanlısı kitaplar yayımladı.