AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


OHAL boyunca işten çıkarma yasak

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentler için, belli şartlar altında işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneği uygulamaları başlatıldı. Depremde işyeri kapanan sigortalıya OHAL boyunca aylık 4 bin lira ödenecek

OHAL ilan edilmesini ardından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine, çalışma hayatına ilişkin hükümleri içeren yeni bir kararname eklendi.

Pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma gibi destekler OHAL boyunca da uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, OHAL süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenler Türkiye İş Kurumuna kısa çalışma ödeneği başvuru yapabilecekler. Ödemelerde; yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleye işyerleri için uygunluk tespiti tamamlanması beklenmeyecek. Hatalı bilgi verenlere yapılan fazla ödemeler, faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

OHAL boyunca he türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında feshedilemeyecek. İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya işin sona ermesi halleri fesih yasağına istisna oluşturacak. Buna aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverenlere, her bir işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.;

Deprem kaynaklı işyeri kapanan, kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, işsiz kaldıkları dönemde OHAL süresini geçmemek üzere günlük 133.44 lira (aylık 4003 lira) nakdi ücret desteği verilecek.

OHAL boyunca SGK bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili tedbirleri almayan SGK yetkili kılındı. Deprem bölgesindeki sağlık hizmet sunucularının avans ödemeleri Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanununun ön ödeme başlıklı 35’inci maddesinden muaf olacak.