ARGE 250


Otomobil üretiminde müthiş artış

Turkishtime Dergi

Otomotiv Sanayii Derneği'nin beklenen raporundan çok iyimser bir tablo çıktı. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 424 bin adet, otomobil üretimi ise 300 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 8 oranında daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 oranında daraldı ve 116 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 10 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 12 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 34 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Mart dönemine göre üretimde yüzde 35 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 geriledi.

2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 60 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 355 bin adet, otomobil ihracatı ise 255 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 25, Euro bazında yüzde 30 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 7,085 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 89 artarak 3,013 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 96 artarak 2,828 Milyar € seviyesine yükseldi.

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI MART AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış ile toplam 424 bin 219 adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 44 artarak 300 bin 255 adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Toplam üretim, Ocak-Mart dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

 

2007-2017 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Mart) (x1000)
 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 436 bin 513 adet olarak gerçekleşti.
 • 2016 yılı Ocak-Mart dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplamda yüzde 10 azalırken, ürün grubu bazında:

 

 • Kamyonda yüzde   535
 • Minibüste yüzde   191
 • Midibüste yüzde   31
 • Kamyonda yüzde   27
 • Otobüste yüzde   10        oranlarında artarken,
 • Kamyonette yüzde   19        oranında azalma kaydetti.

 

 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 44 oranında artarak 300 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 

2007-2017 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Mart) (x1000)

 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde traktör üretimi yüzde 12 oranında azalarak 12 bin 294 adet oldu.

 

 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 1 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4 oranında azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2 oranında arttı.
Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

 

 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 19 oranında azalarak 3 bin 778 adet, kamyon pazarı yüzde 19 oranında azalarak 3 bin 141 adet, midibüs pazarı yüzde 21 oranında azalarak 397 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 28 oranında azalarak 240 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 13, otomobil pazarı yüzde 23 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1 oranlarında artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 50 oranında düşüş gösterdi.

 

 

 

İHRACAT

 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 255 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 84’ünü oluşturan 355 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 33 oranında arttı.
 • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 6 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Mart dönemine göre yüzde 14 oranında azalarak 3 bin 283 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Kaynak: OSD

 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttı ve 7,085 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 30 artarak 6,648 milyar € olarak gerçekleşti.
 • Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 32, yan sanayi ihracatı yüzde 4 oranında arttı.

 

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

 

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.