ARGE 250


Paladyum, İAB'de işlem görecek

Samet Öztürk

İstanbul Altın Borsası İAB'de işlem görecek madenler arasına ''paladyum'' da eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ''Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ no: 2006/1)Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'' yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin tanımlar kısmında yer alan ''Standart Kıymetli Maden'' tanımı ''Standart İşlenmemiş Kıymetli Maden'' olarak değiştirildi ve buna göre düzenleme yapıldı.

Bunun yanı sıra ''Kıymetli Madenler'' tanımı içinde ''her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyum'' yer aldı.

Yapılan bir diğer değişiklikle de İAB'de işlem görecek standart dışı işlenmemiş kıymetli madenler, borsa tarafından belirlenecek esaslar dahilinde işlem görecek. Değişiklik öncesinde tebliğde her madde için ayrı saflık ayarları belirtilmişti.

Borsada işlem görecek standart işlenmemiş kıymetli madenlerin saflık ayarı maddesinde de altın, gümüş ve platinin saflık ayarı değişmezken, yeni eklenen paladyumun saflık ayarı yüzde 99,95 olarak belirlendi.

Borsada paladyumu işlem görecek Türkiye'de kurulu bir rafinerinin, rafinaj işlemlerinde paladyum için yüzde 99,95 ve üzerinde saflık ayarı elde edilebilecek üretim kapasitesinin kurulması, en az 3 yıl rafinaj faaliyetinde bulunması, son 3 yılda en az 5 ton paladyum rafine etmiş olması, tesis büyüklüğünün yılda en az 10 ton paladyum rafine edebilecek kapasitede kurulması zorunluluğu getirildi.

Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslararası rafineriler, Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum piyasasının yayımladığı listeler göz önüne alınarak Borsaca belirlenecek ve liste halinde ilan edilecek. Söz konusu liste Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek. Bu listeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüklerine gönderilecek. Değişiklik öncesinde bu listeler Gümrük Müsteşarlığı'na bildiriliyordu.